Oferte locuri de munca top

Doua tronsoane rutiere locale primesc peste 3 mil euro

Două contracte de finanțare din fonduri europene au fost semnate pentru reabilitarea drumurilor județene din Județul Alba. Este vorba de două tronsoane din drumurile județene DJ107K și DJ103E, în lungime totală de peste 13kilometri. Acestea fac legătura dintre zonele submontane din centrul județului cu drumul național DN1 și Autostrada A10 (Sebeș-Turda)

Cele două tronsoane de drum județean supuse modernizării au durata de valabilitate depășită demult, prezentând numeroase și grave degradări atât ale îmbrăcăminții căii de rulare, cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu mai corespund deloc cerințelor de trafic actual, iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite. În plan, ambele trasee sunt sinuoase, existând multe curbe care nu au elemente geometrice corespunzătoare. Podurile și podețele existente pe fiecare rută pentru traversarea cursurilor de apă, prezintă o stare tehnică necorespunzătoare, fiind necesară execuția unor lucrări de reparare/consolidare/înlocuire, în vederea asigurării parametrilor tehnici corespunzători.

Este vorba de rutele DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, în lungime de șase kilometri și DJ103E: DN1-Gârbova de Jos– Gârbovița-Gârbova de Sus, în lungime de peste 7,6 kilometri.

Proiectul  ”Consolidare corp Drum Județean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, jud. Alba, KM17+700-23+700” vizează modernizarea unei porțiuni de 6 km de drum, pe traseul DJ107K. Valoarea totală a proiectului este de 8.309.360 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 8.137.538 lei (adică 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului – aproximativ 1,746 milioane euro, restul fiind contribuția beneficiarului.

În ceea ce privește proiectul ”Modernizare Drum Județean DJ103E: DN1 – Gârbova de Jos – Gârbovița – Gârbova de Sus Județul Alba” are valoarea totală de 7.074.440 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 6.822.380 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului), adică aproximativ 1,46 milioane euro.

Beneficiarul estimează că lucrările pentru cele două tronsoane rutiere vor fi gata la sfârșitul anului 2021.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus