Oferte locuri de munca top

Doua proiecte de lege privind achizitiile publice mai au o sansa

În domeniul achizițiilor publice sunt propuse, prin proiecte de lege, câteva schimbări majore. Însă, nu toți parlamentarii sunt de acord cu acestea. Astfel, deputații au retrimis ieri în comisiile de specialitate două proiecte de lege ce vizează schimbări în achizițiile publice, pentru raport suplimentar. Aceste proiecte au fost deja adoptate de Senat. Apoi, comisiile de specialitate din Camera Deputaților au înaintat plenului proiectele cu raport de respingere.Totuși, plenul a decis ieri retrimiterea lor în comisii. Daca aceste comisii isi vor schimba raportul initial, atunci proiectele se vor intoarce in plenul Camerei Deputatilor cu propunerea de adoptare. de data aceasta.

O primă schimbare prevedea atribuirea fără licitație a contractelor cu o valoare mai mică de 10.000 lei. Prin proiectul de lege era propusă introducerea unor dispoziții privind achiziția publică directă în cazul achizițiilor de valoare redusă și modificarea modului de calcul al valorii estimate a achiziției în cazul achizițiilor având ca obiect servicii de proiectare.

Totodată, inițiatorii au propus eliminarea criteriului referitor la prețul cel mai scăzut și modificarea reglementării privind ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice. Inițiativa legislativă viza și completarea art. 12 al Legii 99/2016 cu un nou alineat, în sensul stabilirii ca, în cazul în care valoarea estimată a achiziției directe este mai mică de 10 mii lei fără TVA, autoritatea contractantă să poată achiziționa produsele, serviciile sau lucrările, pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului electronic de achiziții publice.

Membrii comisiilor de specialitate au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege. Motivul acestei decizii constă în faptul că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017 a fost introdusă o propunere de modificare a alineatelor în sensul clarificării în conformitate cu directivele europene a conceptelor de ofertă admisibilă, inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.  Totodată, prevederile proiectului de lege aduc modificări dispozițiilor Directivei 2014/24/EU a Parlamentului European și a Consiliului 2004/18/CE, fapt ce ar putea atrage declanșarea procedurii de infringement împotriva statului român de către Comisia Europeană.

Cel de-al doilea proiect de lege propunea reglementarea prin lege a modalităților de asumare a răspunderii ofertanților participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, mai precis a garanției de participare și a garanției de bună execuție. Inițiatorii susțin că încearcă astfel să limiteze cazurile în care ofertanții folosesc drepturile legale de petiționare în mod tendențios, prin prelungirea duratei de reținere a garanției de participare până după rămânerea definitivă a soluției instanței de judecată cu privire la contestația formulată de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru industrii şi servicii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de lege.

Cum plenul Camarei Deputaților a retrimis cele două proiecte la comisii în vederea unor rapoarte suplimentare, acestea au o șansă să obțină până la urmă vot favorabil din partea parlamentarilor.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus