Oferte locuri de munca top

Doua noi proiecte pentru transportul gazelor naturale

Mai multe prevederi ce vor facilita dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale în țara noastră au fost aprobate de Guvern.

Proiectele se află în diverse stadii de pregătire.

Conducta de transport gaze naturale Timișoara – Deta – Denta – Moravița

Proiectul de investiții “Conductă de transport gaze naturale Timișoara – Deta – Denta – Moravița” a fost declarat ca fiind de importanță națională.

Această încadrare va ajuta la urgentarea realizării proiectului și la asigurarea celerității procesului de autorizare a execuției.

Prin construcția conductei se va acoperi necesarul de gaze naturale pentru consumul casnic și industrial al unui număr de cel puțin 11 unități administrativ teritoriale.

Proiectul are ca obiectiv construirea unei conducte în lungime de 52,3 km.

Acest obiectiv de investiții este inclus în Programele de Modernizare și Dezvoltare al SNTGN Transgaz SA Mediaș și va fi finanțat din sursele proprii ale societății.

Conducta de transport gaze naturale va fi cuplată la Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale care în perspectivă, prin dezvoltări ulterioare, poate contribui la extinderea zonelor alimentate cu gaze naturale și la asigurarea unei echilibrări adecvate în zona de Vest și Sud-Vest a României.

Aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului ”Conducta Țărmul Mării Negre – Podișor pentru preluarea gazului din Marea Neagră”.

Apartamente si spatii comerciale, propuse intr-o zona turistica

A fost completată lista terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ,,Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră’’, cu terenurile agricole situate în extravilan pe raza unităților administrativ teritoriale Ghimpați și Clejani, județul Giurgiu.

Proiectul vizează construirea unei conducte de transport gaze de la țărmul Mării Negre, de unde va prelua gazele naturale extrase din platforma continentală și Stația de Comprimare Gaze Podișor.

Etapele de dezvoltare si implementare a proiectului deja realizate de către S.N.T.G.N. ”Transgaz”S.A. Mediaș -Departamentul Proiectare și Cercetare sunt următoarele:

* studiu de prefezabilitate elaborat în perioada noiembrie 2013 – august 2014;

* studiu de fezabilitate elaborat în perioada septembrie 2014 – ianuarie 2016;

* proiect tehnic fir liniar conductă – elaborat în perioada februarie 2016- iulie 2018.

Pentru realizarea proiectului a fost emisă autorizația de construire în anul 2018 de către Ministerul Energiei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus