Oferte locuri de munca top

Doua cladiri istorice vor fi reabilitate

Indicatorii tehnico – economici pentru lucrările de reabilitare a două palate au fost aprobați de către Primăria Municipiului Oradea. Este vorba de Palatul Rimanóczy Kálmán Senior (Casa Venețiană) și Palatul Ullmann.

În cadrul Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural – arhitecturală situate în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, aprobat prin HCL nr. 718/2016 au fost selectate în anul 2017 și aceste două clădiri.

Ambele clădiri necesită intervenția în regim de urgență din cauza degradărilor de la acoperiș, fațade interioare și exterioare, finisaje și elemente decorative, cauzate de o degradare morală firească și de intervenții neconforme.

În ceea ce privește Palatul Rimanóczy Kálmán Senior, acesta are un regim de înălțime Subsol + Parter + 2Etaje, având o formă rectangulară, cu două curți interioare și două fațade orientate spre domeniul public, respectiv spre Calea Republicii și Parcul Traian.

Intervențiile propuse pentru acest palat sunt: reabilitarea fațadelor exterioare, intervenții de înlocuire a elementelor degradate ale șarpantei, dar și reabilitări ale fațadelor interioare.

Valoarea totală a investiției este de 3.530.089 lei (fără TVA), iar durata de realizare a investiției este de 18 luni.

Lucrările de intervenție la cealaltă clădire reprezentativă, Palatul Ullmann, sunt următoarele: înlocuirea integrală a învelitorii, înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei, înlocuirea integrală a planșeului peste ultimul nivel, repararea/înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor, refacerea tâmplăriilor după modelele originale, refacerea elementelor decorative (brâuri, ancadramente, cornișe, refacerea placajelor din faianță smălțuită de la parterul clădirii, restaurarea celor două altor reliefuri, refacerea trotuarului public dinspre Piața 1 Decembrie.

Valoarea estimată a invetiției este de 8.348.843 lei (fără TVA), iar durata de realizare este de 24 de luni.

În planul autorităților din Oradea este și Ansamblul Cazărmii Husarilor care urmează să fie reabilitat printr-un proiect cu finanțare europeană.

Clădirea Husarilor este grupul de clădiri aflat în situația cea mai dramatică dintre toate obiectivele de pe lista monumentelor istorice din Oradea. Starea lui s-a agravat în mod deosebit în ultimul deceniu, după ce a fost abandonat și expus atât degradărilor cauzate de intemperii, cât și furturilor de materiale de construcții, dar și după incendierea manejului din anul 1999 și prăbușirea unei porțiuni din zidul vestic.

Obiectivul proiectului este reabilitarea completă a clădirii existente a manejului, refacerea acceselor, realizarea de compartimentări interioare pe o latură a clădirii, amenajări exterioare cu spații verzi, parcări, platformă destinată amplasării utilajelor pentru sistemul de încălzire/răcire a clădirii în vederea redării în circuitul cultural și educațional în cadrul unui complex multifuncțional.

Valoarea investiției este de 4.778.072 lei, iar durata de realizare va fi 18 luni.

 

Citiți și:

Un drum judetean va fi modernizat cu peste 16 mil euro

Noi blocuri de locuinte pe malul marii

Reteaua de gaze naturale a unui oras va fi extinsa

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus