Oferte locuri de munca top

Documentatiile de arhitectura, constructii si urbanism, in format digital

Documentațiile necesare în domeniul arhitecturii, construcțiilor și urbanismului vor putea fi depuse în format digital. De asemenea, acestea vor putea fi semnate cu semnătură electronică calificată, în loc de semnătură olografă și aplicarea ștampilei sau parafei profesionale pe exemplarul fizic. Aceasta conform unui proiect de Ordonanță de Urgență.

Prevederi pentru arhitecți

Astfel, arhitecții cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România pot semna documentațiile prevăzute de lege în toate fazele de elaborare ale documentației tehnice, părți scrise și părți desenate, fie cu semnătură olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate sau cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, acestea vor putea fi folosite și de specialiștii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism acordat de Registrul Urbaniștilor din România, pentru documentațiile prevăzute de lege, părți scrise și părți desenate.

Totodată, vor putea semna toate documentațiile prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă fie prin semnătură electronică calificată:

* inginerii elaboratori ai proiectelor/părților din proiecte de specialitate din domeniul construcțiilor și

* persoane fizice sau juridice din domenii conexe urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, în calitate de elaboratori ai studiilor de fundamentare, analize, cercetări,  studii de impact, elaborarea de proiecte de specialitate și altele asemenea, care se supun avizării și autorizării în procesele de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism și procesele de avizare și autorizare a executării lucrărilor de construcții.

Persoanele juridice care desfășoară activități de planificare, proiectare, consultanță, verificare, execuție, își însușesc documentațiile tehnice întocmite în conformitate cu prevederile legale, în fiecare etapă de elaborare, fie prin aplicarea ștampilei firmei fie prin aplicarea sigiliului electronic.

Odată cu aceste prevederi, toate autoritățile administrației publice, instituțiile și entitățile împuternicite de lege să emită avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizații de construire sau să avizeze/aprobe documentațiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism vor fi obligate să primească documentațiile de specialitate în toate etapele prevăzute de lege în format electronic, semnate electronic.

Proiectele pentru reglementările tehnice și auditul energetic

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se va efectua de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor, conform noului proiect de OUG.

Verificatorul de proiect atestat nu va putea verifica proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

Auditorii energetici pentru clădiri, experții tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier își vor însuși documentațiile întocmite/verificate fie prin semnatură olografă și ștampilă, fie prin semnătură electronică calificată, care ține loc atât de semnătură olografă cât și de ștampilă, ambele având aceeași forță juridică.

 

Pentru mai multe detalii, accesati articolul Utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniul urbanismului, arhitecturii si constructiilor – proiect de Ordonanta de Urgenta

 

Descărcați aici Proiectul de OUG

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cat costa lucrarile de instalatii electrice

Viitor parc fotovoltaic, cu peste 100 de mii de panouri

Peste 56 de ha, in pregatire pentru proiecte imobiliare viitoare

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus