Oferte locuri de munca top

Documentatii incomplete pentru A8: ce risca proiectantii spanioli

Firma spaniolă care a realizat revizia a 3-a a Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț riscă penalizări dacă nu va depune mai multe documentații ce lipsesc în momentul prezent.

Sacținiunile nu pot fi aplicate, însă, oricum.

Astfel, dacă se dovedește că societatea Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial SA nu a prestat serviciile la termenele stabilite în caietul de sarcini/contract sau acestea au fost prestate necorespunzator, autoritatea contractantă este îndreptățită să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va trece de la momentul termenului specificat în contractul de servicii.

Este vorba despre 0,01 % pe zi din prețul contractului până la îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor.

Perioada de cuantificare a valorii penalităților este cuprinsă de la momentul termenului specificat în contractul de servicii (7 august 2021) și până la momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, adică data la care va fi aprobată documentația SF. Sancțiunile menționate vor fi aplicate după îndeplinirea obligațiilor contractuale, precizează ministrul transporturilor și infrastructurii, Sorin Grindeanu, într-o notă de informare.

Vă amintim faptul că societatea Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial SA a înaintat SF-ul către CNIR, la începutul lunii decembrie a anului trecut.

La o primă analiză, s-a constatat că lipsesc documentațiile necesare pentru obținerea Acordului de mediu (RIM, SEA, SEICA, PMM etc.), documentațiile privind ocuparea terenurilor (Raportul de Evaluare al imobilelor afectate, identificarea proprietarilor și a imobilelor deținute de aceștia, precum și lista proprietarilor și imobilele afectate, semnate și ștampilate de Primării), iar volumul Autorizații, Avize și Acorduri este incomplet.

Traseul Autostrăzii A8

În Etapa 1 de Analiză Multicriterială, proiectantul a propus 5 alternative de traseu, 4 dintre acestea studiate în premieră iar cea de a 5-a, reprezentând o variantă revizuiă a traseului stabilit în cadrul Studiului de Fezabilitate, întocmit în anul 2011.

Din această primă etapă a Analizei Multicriteriale vor rezulta două alternative de traseu, care vor fi evaluate în a II-a Etapă a Analizei Multicriteriale.

În Etapa a II-a de Analiză Multicriterială se va efectua o analiză multi-criterială orientată pe alternativele selectate în prima Etapă și variantele tehnologice posibile ale acestora.

Analiza Multicriterială – Etapa a II-a, va include, ca principal criteriu, Analiza Cost-Beneficiu restransă, precum și alte criterii care nu sunt considerate din punct de vedere conceptual în Etapa 1.

În conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, proiectantul a propus și un drum de legatură care va asigura conexiunea Autostrazii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus