Oferte locuri de munca top

Documentatii geotehnice pentru constructii: noi reglementari

Noile reglementări privind documentațiile geotehnice pentru construcții vor intra în vigoare la finalul lunii februarie.

Aceste documentații sunt întocmite pentru: construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere; construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri, tuneluri, construcții de căi ferate, construcții de porturi și platforme marine, construcții și amenajări hidrotehnice, construcții pentru îmbunătățiri funciare, construcții edilitare și de gospodărie comunală, construcții pentru transportarea produselor petroliere, depozite de deșeuri, depozite de steril, gropi de împrumut, evaluarea hazardurilor naturale, precum și pentru orice alte categorii de construcții.

Documentațiile geotehnice se diferențiază prin natura și conținutul acestora, în funcție de etapele de realizare a proiectelor/lucrărilor de construcții, astfel:

* Aviz geotehnic preliminar;

* Studiu geotehnic;

* Proiect geotehnic;

* Raport de monitorizare geotehnică;

* Expertiză geotehnică.

Noi cantitati de agregate, extrase de o firma de constructii

Noua reglementare nu se aplică proiectelor de investiții ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării acesteia în vigoare.

De asemenea, nu se aplică obiectivelor pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a noii reglementări.

Și nici obiectivelor ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

Nu se aplică obiectivelor ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, dacă au fost elaborate și recepționate ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.

Totodată, nu se aplică proiectelor pentru care a fost aprobată finanțarea.

 

Descarcati aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus