Oferte locuri de munca top

Dobanzile excesive, permise de lege

70 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal au cerut Curții Constituționale să constate neconstituționalitatea Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive.

Curtea a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputații PNL și a publicat astăzi motivarea acestei decizii.

Președintele Senatului a considerat ca neîntemeiată această obiecție, aratând că, în realitate, autorii ei urmăresc să împiedice Parlamentul să protejeze consumatorii față de dobânzile excesive practicate de bănci. Băncile nu ar trebui să își poată exercita fără nicio limită dreptul conferit de textul constituțional, statul fiind îndreptățit să intervină, la nevoie, pe piața liberă, în vederea echilibrării raporturilor dintre bănci și consumatori.

Președintele Senatului a susținut că România este și un stat social, nu numai un stat de drept care, în viziunea autorilor obiecției, implică acceptarea reglării libere a mecanismelor economiei de piață în domeniul financiar și posibilitatea aplicării de către bănci a unor norme proprii, care să le favorizeze. Această trăsătură a statului român obligă Parlamentul să stabilească un echilibru între dorința băncilor de a obține un profit cât mai mare și posibilitățile consumatorilor de a rambursa datoriile cu o dobândă care să nu fie artificial și injust împovărătoare.

Din această perspectivă, sesizarea de neconstituționalitate apare, mai degrabă, ca formularea unor chestiuni care nu țin atât de constituționalitate, cât de probleme cu un profund caracter social și de echitate. Astfel, autorii sesizării par mai degrabă legați de interesele instituțiilor financiar-bancare și mai puțin de interesele celor care i-au ales.

Autorii sesizării urmăresc, mai degrabă, apărarea intereselor băncilor care, e adevărat, sunt specifice unei economii de piață și libertății economice garantate constituțional, fără a avea în vedere și protecția socială a cetățenilor, de asemenea ocrotită constituțional, a mai arătat Președintele Senatului în primăvara anului trecut.

În schimb, în opinia autorilor sesizării, expunerea de motive a legii criticate reprezintă doar o „disertație contra unui pretins fenomen al dobânzilor excesive”. În plus, cuprinde „afirmații generale nefundamentate, privind nocivitatea dobânzilor excesive în economie, care ar avea un efect distructiv asupra creditorilor și consumatorilor” și nu oferă o imagine realistă cu privire la sistemul financiar-bancar din România.

Autorii obiecției apreciază că, în absența unui studiu de impact, legea criticată este viciată dintr-o dublă perspectivă. În primul rând, în condițiile în care nu este furnizată o analiză care să probeze faptul că pe piață există dobânzi excesive, rezultă că adoptarea acestei legi nu este necesară. În al doilea rând, plafonarea dobânzilor se realizează în mod arbitrar și potrivit unui criteriu exogen. Caracterul arbitrar al plafonării rezultă din faptul că, în diversele forme ale legii, punctele procentuale care s-ar adăuga dobânzii de referință a Băncii Naționale a României au fost diferite.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus