Oferte locuri de munca top

DN Zalau-Alesd: fara planuri parcelare nu pot fi facute exproprierile

Până în prezent nu au fost acordate despăgubiri pentru exproprierea terenurilor situate pe amplasamentul drumului național DN 1H Zalău – Aleșd.

Situația este cauzată de faptul că nu au fost emise Hotărârile de Stabilire a despăgubirilor, după cum se arată într-o notă informativă a Ministerului Transporturilor.

CNAIR SA a predat către DRDP Cluj serviciile de expropriere în august 2021, însă până în prezent nu a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor topografice și de evaluare deoarece nu există planuri parcelare.

În decembrie 2021, DRDP Cluj a solicitat Primăriei Șinteu și tuturor primăriilor implicate următoarele informații:

* Planurile parcelare cu ordinea din tarlalele afectate de coridorul lucrării de utilitate publică

* Lista cu inventarul domeniului public și privat al localității, cu indicarea corespunzătoare a imobilelor afectate de coridorul de expropriere

* Documentele justificatoare ale dreptului de proprietate privată sau publică după caz (extras de carte funciară, inventarul domeniului public, monitor oficial etc.), asupra imobilelor afectate de coridorul de expropriere, vizate pentru conformitate cu originalul

* Toate documentele deținute în ceea ce privește construcțiile de orice tip (fundații, împrejmuiri, construcții finalizate/nefinalizate, locuințe, contrucții industriale, hale, depozite etc.) situate administrativ pe raza localității, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, autorizația de construire, proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor etc.

* Date referitoare la proprietarii/deținătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de coridorul de expropriere.

O singura oferta pentru lucrari ingineresti de 18 mil euro

S-a mai solicitat să fie comunicate adresele persoanelor expropriate, având în vedere că acestea sunt necesare în vederea convocării acestora pentru întocmirea documentației cadastrale individuale, precum și în fața comisiei de analiză a dreptului de proprietate sau a altui drept real pentru încheierea hotarârii și a procesului verbal de stabilire a despăgubirilor.

Primăriile implicate au fost informate că în data de 18 august 2010 Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DN 1H Zalău – Aleșd (km 0+000 – km 69+334)”.

Fără planurile parcelare aferente zonelor afectate de traseul proiectului, introduse în baza de date a OCPI și receptionate de către OCPI, expropriatorul Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii / CNAIR – SA / DRDP Cluj, nu va putea să procedeze la întocmirea documentațiilor cadastrale individuale aferente imobilelor supuse exproprierii și pe cale de consecință nu va putea emite hotărârile și procesele verbale de stabilire a despăgubirilor, fapt de natură să afecteze dreptul deținătorilor legali ai imobilelor expropriate, de încasare a despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii.

Față de acestea, DRDP Cluj a solicitat întreprinderea demersurilor care se impun în vederea:

* Definitivării planurilor parcelare pentru zonele afectate de traseul proiectului;

* Introducerii în baza de date a OCPI a planurilor parcelare menționate mai sus cu consecința avizării acestora.

Circa 560 apartamente, intr-o noua etapa de executie a unui mare ansamblu

DRDP Cluj a mai solicitat să îi fie comunicate alte documente, la care doar Primaria Șinteu a răspuns solicitării DRDP Cluj.

Analizând documentele transmise, a reieșit faptul că pe raza UAT Șinteu s-au efectuat înscrieri în Cartea Funciară a proprietarilor de terenuri, ei find poziționați lângă drumul național, fără a mai fi afectați de expropriere.

Având în vedere această situație, în data de 2 ianuarie 2023 a avut loc o întâlnire la sediul OCPI Bihor, împreună cu reprezentanți a DRDP Cluj și Primarul Comunei Șinteu în vederea analizării posibilității anulării înscrierilor în cartea funciară, în vederea restabilirii situației anterioare și, implicit, posibilității întocmirii planurilor parcelare. Ca urmare a acestei întâlniri, nu a fost identificată o soluție tehnică, juridică și economică.

Reprezentanțț MT au specificat că nu se poate preciza când urmează să primească despăgubirile proprietarii de terenuri întrucât procedura de expropriere nu depinde exclusiv de C.N.A.I.R. – SA / DRDP Cluj, fiind condiționată de obligația legală a UAT-urilor de furnizare a informațiilor și definitivării planurilor parcelare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus