Oferte locuri de munca top

Disciplina in constructii: vor fi demolate cladiri ridicate fara autorizatie

Senatorii au votat legiferarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2023, ce prevede măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii. Proiectul de lege a primit 83 de voturi pentru și o abținere.

Proiectul legislativ aduce derogări Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel vor putea fi desființate toate construcţiile cu destinaţie turistică din zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, finalizate sau în curs de execuţie.

După constatarea de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii a faptului că respectivele construcţii au fost executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aceştia înştiinţează compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Administrațiile locale îi somează pe proprietarii construcţiilor să le desfiinţeze în termen de 48 de ore de la primirea somaţiei. Termenul începe să curgă de la ora afişării consemnată în procesul-verbal.

Ansamblu rezidential, in pregatire pe un teren de peste 1,5 ha

Somaţia se înmânează proprietarului construcţiei şi se afişează la loc vizibil pe imobil. În situaţia în care proprietarul construcţiei refuză să primească somaţia se întocmeşte un proces-verbal în care se vor consemna adresa situării construcţiei, data şi ora afişării somaţiei.

Proiectul legislativ a fost trimis Camerei Deputatilor, iar după ce va obține votul deputaților va fi trimis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus