Oferte locuri de munca top

Dirigintii de santier pot cere certificatul pentru semnatura electronica

Diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici cu execuţia pot solicita prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi autorizaţia/autorizaţiile şi legitimaţia/legitimaţiile emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC.

În termen de 5 zile de la data eliberării certificatului calificat pentru semnătură electronică sau a modificării acestuia, titularul certificatului este obligat să comunice ISC numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat certificatul calificat pentru semnătură electronică şi perioada de valabilitate a acestuia, prin completarea unui formular publicat pe site-ul ISC.

De asemenea, prestatorii de servicii de încredere calificaţi au obligaţia suspendării sau revocării certificatului calificat pentru semnătură electronică în termen de maximum o zi lucrătoare de la data notificării lor de către ISC cu privire la actul prin care a fost suspendat sau revocat dreptul de practică sau de semnătură sau prin care a fost suspendată sau anulată autorizaţia.

Semnăturile electronice pe documentele şi documentaţiile elaborate şi asumate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

 

Sus