Oferte locuri de munca top

Dirigintii de santier depun registrul de evidenta a activitatii

Pentru nedepunerea Registrului de evidenţă a activităţii spre vizare la Inspectoratul în Construcții, diriginții de şantier riscă amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Diriginții de șantier pot depune, pentru activitatea desfășurată în anul 2022, Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier spre vizare la Inspectoratul Județean în Construcţii (IJC) /Inspectoratul în Construcții al Municipiului București (ICMB).

Depunerea se poate face direct la registratură, prin poștă/curier sau prin email la IJC-urilor/ICMB în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru.

Pentru situația în care dirigintele de șantier nu a desfășurat activitate, registrul se depune la IJC-urilor/ICMB unde își are domiciliul.

Odată cu aplicarea amenzii pentru nedepunerea Registrului de evidenţă a activităţii, I.S.C. poate dispune ca sancțiuni complementare suspendarea autorizației specialiștilor care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea autorizației.

Diriginții de șantier trebuie să prezinte anual Inspectoratului de Stat în Construcții spre vizare registrul de evidență a activității lor. De asemenea, acest registru trebuie prezentat reprezentanților I.S.C ori de câte ori le este solicitat.

Cum legislația nu prevede data până la care trebuie depus, registrul poate fi prezentat pentru vizare până la sfârșitul anului următor. Astfel, pentru activitatea desfășurată în anul 2022, registrul va fi prezentat pentru vizare până la 31.12.2023.

Aproape 9 mii mp de spatii noi, pentru un distribuitor de materiale de constructii

De altfel, nu este prevăzut nici termenul de vizare a registrului de către IJC/ICMB,

Potrivit datelor centralizate la nivel ISC, pentru activitatea desfășurată în anul 2020, până la data 29.12.2021, au depus Registrul de evidență a activității de diriginte de șantier pentru vizarea anuală un număr de 5658 diriginți de șantier autorizați.

În prezent nu sunt centralizate datele privind numărul diriginților de șantier autorizați care au depus registrul pentru vizare în anul 2022,  pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Diriginții de șantier îşi pot desfăşura activitatea în condiţiile legii, ca:

a) persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi în mod individual şi independent,

b) acţionar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod CAEN 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus