Oferte locuri de munca top

Diriginti de santier, desemnati de autoritatile locale, pentru lucrari finantate de la bugetul de stat

Există cazuri în care reprezentanții unor autorități locale reclamă deficiențe grave la recepția unor obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Aceasta cu toate că legislația privind calitatea în construcții, dar și în cea privind activitatea Companiei Naţionale de Investiţii (C.N.I.) sunt prevederi referitoare la importanța prezenței diriginților de șantier acolo unde au loc diferite lucrări edilitare.

Ca urmare, obligativitatea de a asigura calitatea construcțiilor pe măsura derulării procesului de edificare ar urma să fie extinsă inclusiv pentru obiectivele ce se realizează prin C.N.I.

Aceasta dacă va fi votată o propunere legislativă înaintată de deputați PNL.

Așadar, inițiatorii noului proiect legislativ propun ca, în cadrul legal care se referă la obiectul de activitate al Companiei Naționale de Investiții, supravegherea proiectării și executării construcțiilor realizate de C.N.I să se facă doar în prezența unui diriginte de șantier desemnat de către autoritățile administrației publice locale, beneficiarele respectivei construcții sau ale obiectivului de investiții pentru care au fost alocate fonduri bugetare publice.

O cauză a deficiențelor grave la recepția unor obiective de investiții finanțate din fonduri publice o reprezintă faptul că autoritățile publice locale, care au contractat diferite lucrări edilitare și pentru care au angajat credite bancare, alocări din bugetul de stat sau local sau alte tipuri de fonduri europene, nu au avut un diriginte de șantier numit de către administrația locală care sã urmărească, pas cu pas, fiecare etapă a fazelor de construcție.

Peste 420 de noi apartamente vor fi edificate pentru inchiriere in regim hotelier

În acest fel s-ar fi putut observa, din timp, diferitele erori de proiectare sau de executare a proiectului aflat în derulare și s-ar fi putut comunica beneficiarului pentru a se lua măsuri în vederea remedierii inadvertențelor de proiectare și executare.

Inițiatorii noului proiect legislativ susțin că o astfel de prevedere precum cea propusă se regăsește și în:

* art.13, alin.(3) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, în care se arătă că „verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților”

* la art. 36, punctul II, lit. a) din aceeași lege, prin care se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei „neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați sau care dețin certificate echivalente/recunoscute în condițiile legii”.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus