Oferte locuri de munca top

Din ianuarie se depun cererile de finantare pentru proiecte de infrastructura rutiera

Pentru proiectele de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere de importanţă regională cererile de finanţare pot fi depuse începând cu 6 ianuarie 2017.

Ieri a fost deschis apelul nr. POR 2016/6/6.1/2, ce se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelului.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul integrat de management – aplicația MY SMIS.

Ministerul Dezvoltării Regionale a aprobat ieri versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice axei prioritare 6 a POR 2014-2020, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020″.

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

 

Sus