Oferte locuri de munca top

Din 2021: Autorizarea persoanele fizice pentru activitati in sectorul gazelor naturale

O nouă varianta a regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale va intra în vigoare de la începutul anului viitor.  Acesta are în vedere revizuirea condițiilor de acordare a autorizațiilor pentru instalatorii autorizați în sectorul gazelor naturale.

Mai exact, este vorba despre persoanele fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare a:

* conductelor de alimentare din amonte aferente producției

* instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării

* obiectivelor/sistemelor aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale

* instalațiilor aferente activității de producere/stocare de biogaz/biometan

* instalațiilor de gaze naturale lichefiate (GNL)

* instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Noile condiţii de autorizare

Calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale va fi dobândită prin autorizaţie obținută pe bază de examen sau pe bază de dosar.

Câteva dintre condiţiile cumulative de studii şi de vechime minimă de practică în domeniul gazelor naturale pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru participarea la examen sunt:

* Proiectare – Profilul/Specialitatea petrol-gaze

Autorizații PGIU – 1 an vechime în proiectare sub coordonarea direct a unui instalator autorizat PGIU

Autorizatii PGD – Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale

Autorizatii PGT – Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale

* Proiectare – Profilul/Specialitatea instalaţii pentru construcţii

Autorizații PGIU / PGD / PFT – Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale

* Proiectare – Profil conex activităţilor tehnice în  domeniul gazelor naturale

Autorizatii PGIU – 2 ani vechime în proiectare sub coordonarea direct a unui instalator autorizat PGIU

Autorizatii PGD – 2 ani vechime în proiectare sub coordonarea direct a unui instalator autorizat PGD

Autorizatii PGT – 2 ani vechime în proiectare sub coordonarea direct a unui instalator autorizat PGT.

Dobândirea calității de instalator autorizat

Pentru a deveni instalator autorizat, solicitanții vor transmite următoarele documente, în format electronic:

* cerere;

* actul de identitate;

* actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;

* foaia matricolă – numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;

* certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică;

* adeverință eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizație solicitat

* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

Documentele se pot trimite prin:

* e-mail la adresa instalatori@anre.ro;

* suport magnetic (CD/DVD/MS) transmis/depus la registratura ANRE;

* prin încărcare pe pagina de internet a ANRE;

* prin încărcare în platforma PCUe;

Candidatul declarat admis în urma examenului dobândeşte calitatea de instalator autorizat.

Prelungirea duratei de valabilitate a autorizației

Pentru prelungirea duratei de valabilitate a autorizaţiei, în scopul continuării activităţii, instalatorul autorizat depune la ANRE, în format electronic, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii autorizaţiei, o cerere şi următoarele documente:

* actul de identitate;

* dovada absolvirii, în ultimele 30 luni, a unui curs de pregătire teoretică;

* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

Acestea pot fi transmise prin aceleași modalități ca cele prezentate mai sus.

 

Descărcați aici Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus