Oferte locuri de munca top

Din 2006 încercăm să construim Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi

4Proiectul pentru construcţia Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi ar putea fi finanţată din fonduri europene în perioada de finanţare 2014-2020.

Construirea spitalului a fost inclusă printre obiectivele infrastructurii de sănătate şi sociale cuprinse în cadrul Obiectivului tematic 9- Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, punct ce cuprinde în total construcţia a trei astfel de spitale, potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Sănătăţii.

În prezent studiul iniţial de fezabilitate din 2007-2008 ar trebui actualizat prin programul “Reforma sistemului sanitary- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar” , proiect derulat de Unitatea de Management a Proiectului privind Reforma Sistemului Sanitar Faza a IIa, APL 2 din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Durata de realizare a lucrărilor prevăzută în primul studiu de fezabilitate este de 48 de luni inclusiv proiectare.

Proiectul face parte dintr-un demers al Ministerului iniţiat în 2006 când a început elaborarea de studii de fezabilitate pentru construcţia de noi spitale. La sfârşitul anului 2008 erau întocmite opt asemenea proiecte însă procedurile de achiziţie publică au fost anulate din lipsă de fonduri.

În ceea ce priveşte Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi a existat şi o controversă privind amplasarea lui. Precizările Ministerului Sănătăţii arată că Primăria a ales cinci variante de amplasare a construcţiei iar în interpelarea semnată de deputatul ND Viorel-Ionel Blăjuţ acesta precizează că la începutul anului Primăria Iaşi a încheiat un parteneriat cu reprezentanţii comunei Valea Lupului pentru construcţia spitalului în partea de vest la intrarea în Iaşi, pe terenul comunei.

Ulterior, au fost propuse alte amplasamente. Potrivit datelor furnizate de autorităţi decizia amplasării nu este definitivă şi aparţine Ministerului Sănătăţii.

Sus