Oferte locuri de munca top

Dezvoltarea zonei de sud-est a României un punct important al SDTR

DSC07619Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) va fi în consultare până la data de 19 ianuarie 2015.
“România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”. Aceasta este viziunea propusă prin proiectul Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR).
Documentul este rezultatul unui amplu demers instituțional și de cercetare de derulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în perioada 2012–2014.
Strategia a fost realizată prin proiectul “Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013”, derulat cu scopul de a îmbunatăți procesul de planificare teritorială la nivel național prin realizarea de studii sectoriale, dezvoltarea cadrului de planificare, stabilirea unor mecanisme noi de planificare, monitorizare și implementare. Cu un buget de 3,14 milioane lei, proiectul este confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013.

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care este conturată viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, măsuri, acțiuni și proiecte concrete la nivel teritorial.

Sus