Oferte locuri de munca top

Descentralizarea deciziilor privind fondurile europene nerambursabile, amanata

Legiferarea ordonanței privind eficientizarea procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale mai durează.

Aceasta întrucât proiectul de lege a fost retrimis în Parlament, urmare a cererii de reexaminare făcută de președintele Klaus Iohannis.

Proiectul de legele vizează pe lângă aprobarea OUG 122/2020 și o serie de intervenții legislative referitoare la Programul pilot de descentralizare pentru dezvoltare teritorială integrată pentru perioada de programare 2021-2027.

Parlamentul a desemnat Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) care acordă asistență tehnică în cadrul proiectului pilot, zonele pentru care se aplică investiții teritoriale integrate (ITI), asociațiile de dezvoltare intercomunitară și județele în care va fi implementat programul pilot, precum și modalitatea de calcul a sumei alocate pentru aceste investiții.

Președintele semnalează că dispoziții similare sunt prevăzute și la art. unic pct. 3 din Legea nr. 176/2020.

Însă, în timp ce în acest articol unic se stabilesc un număr de două ADR, anumite zone pentru care se aplică ITI, respectiv anumite asociații de dezvoltare intercomunitară și județe vizate, prin legea supusă reexaminării se desemnează un număr de cinci ADR și se adaugă ori se elimină, după caz, zone pentru care se aplică ITI, respectiv asociații de dezvoltare intercomunitară și județe vizate.

În contextul existenței unor dispoziții ce reglementează în mod diferit derularea Programului pilot de descentralizare pentru dezvoltare teritorială integrată pentru perioada de programare 2021-2027, precum și al includerii acestor prevederi în acte normative diferite, Președintele consideră că revine Parlamentului obligația atât de a stabili un cadru normativ coerent, cât și de a clarifica aplicarea dispozițiilor menționate din Legea nr. 176/2020.

Aceasta prin instituirea unor norme clare, lipsite de orice echivoc cu privire la programul pilot de descentralizare menționat.

 

 

Sus