Oferte locuri de munca top

Derogari noi pentru racordarea la reteaua electrica

La sfârșitul acestei săptămâni vor intra în vigoare derogările de la obligația de îndeplinire a unor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare, valabile pentru locurile/nodurile de consum racordate la rețelele electrice de interes public.

Noile prevederi fac parte dintr-o procedură a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie – ANRE, publicată în Monitorul Oficial.

Procedura prezintă etapele și modul de desfășurare a procesului de acordare a derogărilor de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică privind racordarea la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum pentru:

* locurile de consum racordate sau care urmează a fi racordate la sistemul de transport;

* instalațiile de distribuție racordate sau care urmează a fi racordate la sistemul de transport;

* sistemele de distribuție, inclusiv sistemele de distribuție închise, noi sau existente;

* unitățile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis, nou sau existent, pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și operatorii de transport și de sistem (OTS).

Cererile de derogare

Cererile de derogare de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum sunt de două tipuri:

* cereri de derogare individuale – cererile elaborate de gestionarii sau potențialii gestionari de locuri de consum, respectiv de operatorul de distribuție (OD) / operatorul de distribuție închis (ODI) sau potențialii operatori;

* cereri de derogare de clasă – cererile elaborate de operatorul de rețea relevant (ORR) sau OTS.

Cererile de derogare trebuie să conțină o analiză cost-beneficiu (ACB) privind cerințele pentru care se solicită derogarea, o descriere a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare pentru care se solicită derogarea și o motivare detaliată, inclusiv documentele relevante care să confirme că sunt respectate criteriile de derogare aprobate de ANRE și că nu este influențat în mod negativ comerțul transfrontalier cu energie electrică.

ANRE poate decide că locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuție și unitățile consumatoare pentru care a fost prezentată o cerere de derogare nu trebuie să respecte cerințele de la care s-a cerut derogarea, de la data depunerii cererii până la emiterea deciziei de derogare.

Modificarea criteriilor de acordare a derogărilor nu afectează derogările pentru care s-a înregistrat o solicitare de acordare înainte de data intrării în vigoare a criteriilor modificate.

Cererea de derogare individuală

Gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialul operator transmite cererea de derogare individuală la ORR.

Cererea de derogare individuală trebuie să conțină următoarele date, informații și documente:

 1. a) date de identificare a gestionarului sau a potențialului gestionar al locului de consum, a OD/ODI sau a potențialului operator, precum și persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor și schimbul de informații;
 2. b) descrierea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare pentru care se solicită derogarea;
 3. c) cerința/cerințele normei tehnice de la care se solicită derogarea și descrierea detaliată a derogării solicitate;
 4. d) motivarea detaliată, însoțită de documentele justificative și o ACB realizată în conformitate cu metodologia ACB aprobată de ANRE;
 5. e) informații/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerțului transfrontalier.

Cerere de derogare de clasă

ORR sau OTS transmite cererea de derogare de clasă ANRE.

Cererea de derogare de clasă trebuie să conțină următoarele date, informații și documente:

 1. a) datele de identificare ale ORR/OTS, precum și persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor și schimbul de informații;
 2. b) descrierea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare pentru care se solicită derogarea, puterea totală instalată și numărul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, al instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuție sau al unităților consumatoare;
 3. c) cerința/cerințele normei tehnice de la care se solicită derogarea și descrierea detaliată a derogării solicitate;
 4. d) motivarea detaliată a cererii de derogare, însoțită de toate documentele justificative relevante;
 5. e) informații/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerțului transfrontalier;
 6. f) ACB elaborată în conformitate cu cerințele metodologiei ACB aprobate de ANRE. Dacă este cazul, ACB este efectuată în coordonare cu OTS și/sau orice OD adiacent/adiacenți.

Revocarea derogărilor

ANRE poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în următoarele situații:

* când circumstanțele și motivele care au stat la baza acordării derogării nu mai subzistă; sau

* la recomandarea Comisiei Europene, motivată de lipsa justificării acordării; sau

* la recomandarea ACER, motivată de lipsa justificării acordării.

 

 

Descărcați aici Procedura privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de interes public de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Investitori turci pregatesc construirea unui mare ansamblu rezidential in București

Ansamblu cu circa 170 de apartamente, in autorizare in Sectorul 1

Care materiale de constructii s-au scumpit cel mai mult anul acesta

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus