Oferte locuri de munca top

Deputatii vor sa aprobe un proiect respins de Senat

Cu toate că Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins legiferarea OUG nr. 89/2020 privind modificarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest România, deputații se pare că sunt de altă părere.

Intervenţiile legislative vizează:

* extinderea sferei beneficiarilor eligibili prin includerea şi a altor categorii, cum ar fi societăţile cooperative, organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile,

* renunţarea la cerinţa de instituire a ipotecii legale asupra universalităţii de bunuri mobile şi imobile aparţinând debitorului, ca parte integrantă din structura de garanţii a creditelor garantate în cadrul programului, precum şi a ipotecii imobiliare şi/sau mobiliare constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi.

Membrii comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților au examinat proiectul de lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă.

Astfel, deputații din această comisie au avizat forma prezentată de Guvern a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest România, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

 

Sus