Oferte locuri de munca top

Deputatii au aprobat unele modificari ale Programului national de racordare la gaze

Mai multe modificări ale Programului național de racordare a populației la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale au fost aprobate ieri de către Camera Deputaților. După aceasta, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență prin care a fost introdus acest program a fost depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii.

Ce modificări au fost aduse Programului

Deputații au modificat două caracteristici ale sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale.

Astfel, sistemul este format din ansamblu de conducte, armături, instalații, racorduri, precum și alte asemenea componente de la stațiile de reglare-măsurare-predare ale Sistemului național de transport al gazelor naturale până la posturile de reglare-măsurare ale consumatorului final, inclusiv contoare de măsurare gaze naturale inteligente.

Acesta trebuie să asigure cel puţin una dintre următoarele funcţionalităţi:

* utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii şi debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, odorizării, protecţiei catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacţiilor anticipative, trasabilităţii sistemului de distribuţie a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale

* utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităţilor participanţilor pe piaţa gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informaţiilor, distribuţiei, stocării în conductă şi utilizării gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creşterea eficienţei sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale.

Totodată, sursele de finanţare pentru cheltuielile aferente contractelor pentru proiectele care nu pot fi incluse la finanţare prin mecanisme specifice prevăzute de legislaţia europeană aplicabilă pentru perioada 2021-2027 rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat pentru dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Deputații au mai prevăzut o modificare legată de documete.

Astfel, pentru ca beneficiarul finanțării să aibă la dispoziție imobilele teren şi/sau clădire pe care urmează să fie amplasate sistemele inteligente de distribuţie a gazelor naturale, acesta trebuie să aibă dreptul de concesiune/dreptul de superficie/dreptul de administrare/dreptul de folosință ori acorduri sau avize asupra imobilului unde se realizează investiţia, pe durata de viață a sistemului începând cu data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.

Cheltuielile privind proiectarea, executarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici şi clienţii noncasnici vor fi în sarcina exclusivă a acestora.

Aceleași cheltuieli, precum și cele pentru refacerea clădirilor afectate de realizarea instalaţiei de utilizare, inclusiv utilităţile aferente acestora şi altele asemenea pentru clienţi noncasnici din sectorul public sunt cheltuieli eligibile, cu condiţia ca acestea să fie aferente clădirilor proprietate publică.

 

Descărcați aici Legea pentru aprobarea OUG nr. 128/2020

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus