Oferte locuri de munca top

Depunerea declaratiilor la Fondul pentru mediu se face online

Procesul de depunere a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu a fost digitalizat, conform unui ordin intrat în vigoare.

Astfel, pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii vor utiliza serviciul «eTAX — comunicare AFM online», existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

Prin intermediul serviciului eTAX contribuabilii vor putea transmite Administrației Fondului pentru Mediu declarații, cereri sau alte documente. Vor fi comunicate actele administrativ-fiscale și alte acte emise în formă electronică de către AFM. De asemenea, se vor comuncia de către Administrația Fondului pentru Mediu documente sau informații.

În cazul utilizării eTAX nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de AFM în executarea legii.

În cazul utilizării unei împuterniciri notariale, aceasta trebuie să cuprindă obligatoriu datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal și ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului «eTax — comunicare AFM online».

De asemenea, împuternicirea trebuie să includă adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu.

În cazul comunicării prin serviciul «eTax — comunicare AFM online» a actelor administrativ-fiscale ori a altor acte emise de Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii, acestea se consideră comunicate, respectiv îndeplinite, în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziția contribuabilului a documentului în eTAX. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziția contribuabilului a documentului.

Contract de 73 mil euro primeste o singura oferta

Actele administrativ-fiscale ori alte acte emise de AFM în executarea legii se semnează cu o semnătură electronică calificată, fiind valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale AFM, potrivit legii, și fără ștampila instituției.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus