Oferte locuri de munca top

Demarează programul de cadastrare gratuită

OLYMPUS DIGITAL CAMERAToate imobilele din țara noastră vor fi înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Practic, toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv instituţiile şi autorităţile publice, vor beneficia, în mod gratuit, de realizarea planurilor cadastrale ale imobilelor, precum şi de deschiderea cărţilor funciare.

În perioada imediat următoare, pe teritoriul tuturor celor 41 de judeţe şi al municipiului Bucureşti vor avea loc ample campanii de informare a cetăţenilor privind Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară.

Ulterior acestei acţiuni vor avea loc activităţile propriu-zise de identificare a imobilelor şi a deţinătorilor, de colectare a actelor juridice de la cei care le posedă, de prelucrare a datelor şi întocmire a documentelor cadastrale, de soluţionare a cererilor de rectificarea formulate de proprietari, respectiv de deschidere a cărţilor funciare.

Până la finele anului 2023, din fondurile ANCPI şi ale Uniunii Europene, vor fi înregistrate în mod gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile şi clădirile din România, inclusiv apartamentele, în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

În ceea ce priveşte desfăşurarea efectivă a lucrărilor din Programul Naţional, acestea vor respecta planul de acţiuni anual, prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul fiecărui judeţ urmând a se face de către o comisie special constituită la nivelul ANCPI, în funcţie de o serie de indicatori obiectivi comunicaţi de consiliile judeţene cu privire la UAT-urile care fac obiectul unor proiecte de dezvoltare în perioada 2015-2023.

În cadrul acestei prioritizări se va ţine cont de gradul de importanţă al proiectelor gestionate de fiecare municipiu, oraş sau comună din judeţ, de valoarea estimată a acestora, de numărul de locuitori-beneficiari ai proiectelor, dar şi de UAT-urile care nu au deloc proiecte de dezvoltare locală implementate.
„Acest program multianual va contribui considerabil la creşterea gradului de accesare a fondurilor europene, ştiut fiind faptul că, în momentul înaintării cererii de finanţare, Uniunea Europeană are ca cerinţă expresă existenţa unui imobil intabulat, cu o situaţie juridică clară. Or, în contextul acestei oportunităţi majore, atât pentru cetăţeni cât şi pentru persoanele juridice, de a-şi putea cadastra în mod gratuit proprietăţile, intenţia mea fermă este de a face tot ceea ce ţine de noi pentru a implementa cât mai rapid programul la nivelul judeţului Cluj”, a declarat preşedintele Consiliul Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.

 

Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară în România 2015-2023 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 294/2015. Programul este gestionat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În acest moment, mai puţin de 20% dintre imobilele din țara noastră sunt cadastrate (circa 7,4 milioane), potrivit estimărilor Ministerului Dezvoltării Regionale.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară în România 2015-2023 va fi finanţat din două surse principale: veniturile proprii ale ANCPI, în cuantum de peste 4 miliarde de lei şi fonduri externe rambursate prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro.

 

Sus