Oferte locuri de munca top

Deficitul bugetar a crescut intr-o lună cu circa 3,6 mld lei

Într-o singură lună, în august, diferența dintre cheltuielile și veniturile statului s-a adâncit cu 3,59 miliarde de lei, ajungând la 42,19 miliarde lei. Acest nivel reprezintă 2,65% din PIB.

Spre comparație, la finele lunii august 2022 deficitul bugetar era de 32,98 miliarde lei și reprezenta 2,34% din PIB.

Cheltuielile cresc mai accelerat decat veniturile

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 372,66 mld lei au crescut în termeni nominali cu 14,0% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În același timp, veniturile totale au însumat 330,47 mld lei în primele opt luni ale anului curent, în creștere cu 12,5% (an/an).

Venituri

Evoluția veniturilor a fost susținută de avansul încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii și venit, venituri suplimentare din sectorul energetic, contribuții de asigurări și impozitul pe profit.

Încasările din TVA au consemnat o dinamică pozitivă mai temperată, explicată atât de decelerarea bazei macroeconomice, cât și de un nivel mai ridicat al restituirilor de TVA.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 26,93 mld lei, consemnând o creștere de 21,9% (an/an), determinată de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (61,9%) și impozitul pe veniturile din pensii (42,3%), încasările aferente declarației unice consemnând, de asemenea, o dinamică pozitivă, de 11,0%.

Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 10,7%, sub evoluția fondului de salarii din economie (15,2%3 ), dinamica acestei categorii de încasări fiind influențată de extinderea în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții, de noile măsuri fiscale privind modificarea deducerilor personale introduse prin O.G. nr. 16/2022, respectiv neimpozitarea sumei de 200 lei/lună pentru salariații care încasează salariul minim brut.

Nou parc industrial, infiintat cu circa 51 mil euro

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 104,00 mld lei, în creștere cu 13,4% (an/an).

Cheltuieli

Cheltuielile de personal au însumat 85,61 mld lei, în creștere cu 10,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 5,4% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 48,18 mld lei, în creștere cu 10,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 13,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 13,4% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus