Solplanet x AeroFix

Deficit bugetar mai mare cu 59% decat cel de la jumatatea anului trecut

Statul român are, pe primul semestru, un deficit mai mare cu 59% comparativ cu cel din perioada similară a anului trecut.

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 37,21 mld lei, respectiv 2,34% din PIB.

Creșterea este substanțială față de deficitul de 23,51 mld lei, respectiv 1,67% din PIB aferent primelor șase luni ale anului 2022.

Adâncirea deficitului s-a produs pe fondul creșterii mult mai accelerate a cheltuielilor decât a veniturilor.

Venituri mai mari din dividende, înainte de creșterea impozitării lor

Veniturile totale au crescut cu 12% (an/an) însumând  242,74 mld lei în primele șase luni ale anului curent.

Unele influențate negative au fost și de diminuarea încasărilor din redevențe, pe fondul descreșterii prețurilor energiei.

Creșterea veniturilor a fost influențată pozitiv de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (89,0%), dividendele încasate în anul curent urmând să fie impozitate cu o cotă majorată.

Cheltuieli în creștere

Cheltuielile bugetului general consolidat au crescut cu 16,5%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 279,96 mld lei.

În cadrul acestora, cheltuielile de personal au crescut cu 8,1%, iar cele cu bunuri și servicii creștere cu 12,8%.

O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 15,1%, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 15,4% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Cheltuielile cu asistența socială au urcat cu 11,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Un ansamblu cu aproape 300 de apartamente a fost autorizat

Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2023, a punctului de pensie cu 12,5%, creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 1.000 lei la 1.125 lei, de acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, precum și de acordarea celei de-a 13-a îndemnizaţii pentru persoanele cu dizabilităţi sub forma unei îndemnizaţii compensatorii.

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe primele șase luni ale anului 2023, au fost în sumă de 2,23 mld lei, precum și de majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2023. Cheltuielile cu subvențiile au fost de 8,95 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (2,51 mld lei) care reprezintă 28,05% din total subvenții.

Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 24,99 mld lei, cu 55,4% mai mari comparativ aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 32,8 mld lei, în creștere cu 56,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, se observă o creștere a ponderii investițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 58,9% din totalul cheltuielilor pentru investiții.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus