Solplanet x AeroFix

Declaratiile de avere vor fi transmise digital

Procedura prin care se va realiza transmiterea la distanță a declarațiilor de avere și de interese a fost publicată în Monitorul Oficial.

Procedura, elaborată de Agenția Națională de Integritate, formalizează procesul de digitalizare a declarațiilor de avere și de interese și se aplică categoriilor de persoane care au obligația declarării averii și intereselor, cu excepția candidaților înscriși în procesele electorale.

Tranziția către digitalizarea completă a procesului se va realiza în două etape:

  1. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021– declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise alegând una dintre următoarele modalități:
    * Varianta clasică- declarațiile vor fi transmise ANI de către persoana responsabilă cu atribuții specifice în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese de la nivelul fiecărei entități, în copie certificată „conform cu originalul”;
    * Varianta digitală – declarațiile vor fi completate electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, și vor fi remise ANI utilizând procedura de transmitere la distanță, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispoziția deponenților („e-DAI”), disponibil pe pagina de Internet a Agenției. În cazul în care deponentul nu deține încă o semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin modulul e-DAI, semnate olograf.

2.Începând cu data de 1 ianuarie 2022 – declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.

Mecanismul de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese prin modulul e-DAI presupune parcurgerea a cinci pași generali:

* înrolarea persoanei responsabile;

* înrolarea deponenților de către persoana responsabilă;

* completarea declarațiilor de avere și de interese de către deponenți;

* validarea declarațiilor de către persoana responsabilă;

* transmiterea către ANI a declarațiilor.

ANI va pune la dispoziția actorilor implicați în procesul de depunere a declarațiilor Manualul de Instrucțiuni al e-DAI, care va fi publicat în prima parte a acestui an pe pagina de Internet a instituției.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus