Oferte locuri de munca top

Declaratii noi pentru salariatii cu mai multe contracte de munca

Urmează să intre în vigoare noi prevederi referitoare la obligațiile salariaților, în contextul modificărilor legislative privind contribuțiile salariaților la asigurările sociale și de sănătate.

Conform unui proiect de act normativ, salariații care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă vor fi obligați să depună la fiecare angajator o declarație pe propria răspundere.

Aceasta dacă baza lunară de calcul cumulată aferentă contractelor de muncă este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care au fost realizate.

Declarația pe propria răspundere nu se depune la angajatorul unde salariatul realizează un venit brut lunar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată corespunzător numărului de zile lucrate în lună.

Termenul de depunere a declarației este până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituite drepturile salariale.

Va putea incepe edificarea unei cladiri cu circa 350 de apartamente

Angajatorul va înregistra și va ține în evidență aceste declarații.

Începând cu veniturile aferente lunii august 2022, pentru salariații care realizează, în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, venituri sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, contribuțiile de asigurări se stabilesc la nivelul contribuțiilor aferente salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, salariatul datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului realizat, iar în situația în care cuantumul contribuțiilor datorate de acesta este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, diferența se suportă de angajator/plătitor de venit sau persoanele asimilate acestora.

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus