Oferte locuri de munca top

Declaratii fiscale: unele sanctiuni pentru nedepunere, abrogate

Sancțiunile la care contribuabilii sunt expuși dacă nu depun declarațiile fiscale în termenele stabilite urmează să fie abrogate în anumite cazuri.

Propunerea legislativă a fost înaintată de mai mulți senatori și deputați, în prezent aceasta fiind înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Astfel, a fost propusă nesancţionarea contribuabililor care nu depun în termenele stabilite de legislaţia aplicabilă declaraţiile fiscale, dacă acest lucru se întâmplă din cauza problemelor tehnice sau de altă natură. Cum ar fi lipsa declaraţiilor electronice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor şi structurile acestuia cu minim 5 zile lucrătoare înaintea termenului de depunere.

Aceasta cu condiţia ca declaraţiile respective să fie depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la termenul legal de depunere.

Suplimentar, iniţiativa legislativă abrogă prevederea potrivit căreia organele fiscale pot sancţiona contravenţional contribuabilii care nu îşi depun declaraţiile la termenele legale în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.

Oferta castigatoare a unui contract rutier de peste 19 mil euro va fi reevaluata

Amintim faptul că majoritatea declaraţiilor fiscale se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal şi se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Inițiatorii proiectului legislativ explică faptul că, în ultima perioadă, din cauza capacităţii reduse a Ministerului de Finanţe şi a structurilor sale subordonate, actualizările programului de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF erau făcute foarte aproape de termenele limită de depunere a declaraţiilor fiscale.

Prin urmare, dezvoltatorii de programe informatice utilizate în activitatea de evidenţă contabilă depun eforturi uriaşe (financiare şi de altă natură) să îşi actualizeze propriile aplicaţii, iar persoanele desemnate de contribuabili să transmită declaraţiile ajung în situaţia de a se încadra la limită în termene.

Probabilitatea de a transmite declaraţii eronate din cauza timpului scurt de întocmire acestora este mai crescută comparativ cu situaţia în care declaraţia este disponibilă la timp, poate fi testată şi înţeleasă.

Complex comercial cu doua cladiri, in curs de autorizare

În plus, în ultima perioadă, serverele ANAF, pe care trebuie depuse declaraţiile electronice, au avut timpi lungi de nefuncţionare sau funcţionare deficitară, în special în perioadele de dinaintea termenelor de depunere, mai subliniază aceștia.

Amenzile contravenţionale aplicate pentru neîndeplinire la termen a obligaţiilor declarative variază între 1.000 de lei şi zeci de mii de lei.
În prezent, contribuabilii care nu depun la timp declaraţiile fiscale sunt sancţionaţi, chiar în situaţia în care această întârziere a fost cauzată de structurile Ministerului de Finanţe.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus