Oferte locuri de munca top

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se modifica

Vor fi modificate mai multe prevederi în ceea ce privește conținutul formularului ”Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu”, precum și instrucțiunile de completare a acestuia.

Schimbările sunt detaliate într-un proiect de ordin (document atașat la finalul articolului), ce vine în urma modificării actelor normative din domeniul de reglementare a contribuțiilor și taxelor la bugetul Fondului pentru mediu.

Mai exact, se urmărește eliminarea din cuprinsul declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu, a acelor date care sunt raportate de operatorii economici responsabili prin intermediul situațiilor întocmite după formatul reglementat la anexa nr. 3 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Astfel, va fi corelat acest document cu formularul  „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, și ținând cont de importanța activității de administrare fiscală realizată de Administratia Fondului pentru Mediu.

Totodată, au fost aduse schimbări și în ceea ce privește completarea formularului cu datele despre cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili.

Enumerăm mai jos câteva dintre acestea:

* În coloana a) „Tip material“ din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

* În coloana b) „Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)“ din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.

* În coloana c) „Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizaţi (kg)“ din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională în perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care sa transferat, prin contract, responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, unui operator economic autorizat.

* În coloana d) „Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)“ din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în mod individual, în perioada de raportare.

 

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin al Ministrului Mediului

 

 

 

 

Citiți și:

Mare complex rezidential, pe mai mult de 11 ha, in apropierea Bucurestiului

Patru etape de dezvoltare a unui aeroport din tara

Un producator de prefabricate din beton trece de la pierdere, la profit

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus