Oferte locuri de munca top

Declaratia privind beneficiarul real: noutati de la Guvern

Peste 1 milion de persoane juridice active, dintre care în cea mai mare parte sunt SRL-uri deținute de persoane fizice ale căror date sunt deja înregistrate la Registrul Comerțului, au obligația să depună ”declarația anuală privind beneficiarul real”.

Între aceste peste 1 milion de persoane juridice sunt și societăți deținute de companii înregistrate în paradisurile fiscale, situații în care într-adevăr autoritățile nu cunosc cine se află în spatele lor, care este beneficiarul real al acestor companii.

Cum depunerea fizică a ”declarației anuale privind beneficiarul real” de către mai mult de 1 milion de persoane juridice blochează Registrul Comerțului, Guvernul va aproba astăzi în regim de urgență prelungirea termenului de depunere.

Conform proiectului OUG, în acest an declarația anuală va putea fi depusă la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.

Același proiect prevede că declarația privind beneficiarul real va avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.

Declarația poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Prin depunerea declarației anuale se consideră îndeplinită și obligația prevăzută la art. 62 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Cine trebuie să depună declarația privind beneficiarul real

OUG 111/2020 a modificat prevederile legii privind spălarea banilor în sensul că sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat. Nu a mai inclus ”persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali”, așa cum stipula Legea nr. 108/2020.

În felul acesta s-a creat aglomerarea Registrului Comertului cu peste 1 milion de peroane juridice care să depună ”declarația anuală privind beneficiarul real”, făcând să se piardă focalizarea pe societățile deținute de entintăți offshore.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus