Oferte locuri de munca top

Declaratia privind beneficiarul real, modificari in regim de urgenta

Cu toate că problema beneficiarului real se pune mai ales în legătură cu proprietarii societăților înregistrate în paradisurile fiscale (off shore), parlamentarii au stabilit ca și asociații tuturor SRL-urilor să depună declarația privind beneficiarul real.

Aceasta deși Registrul Comerțului are deja toate datele acestora. Menționăm că în februarie erau înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului un număr de 1.049.835 persoane juridice active.

Cum prezența fizică a tuturor asociaților în SRL-uri la Registrul Comerțului într-un timp scurt creează un blocaj funcțional, guvernanții vin acum cu soluții în regim de urgență pentru rezolvarea situației creată de aplicarea prevederilor unei ordonanțe care a modificat începând din luna aprilie a acestui an Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Astfel, conform unui nou proiect de Ordonanță de Urgență, declarația anuală privind beneficiarul real va fi depusă la oficiul Registrului Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.

De asemenea, proiectul prevede și introducerea mai multor forme și modalități de depunere a declarației.

Declarația va putea avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și va putea fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier.

Totodată, vor putea fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau vor putea fi depuse, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Preturi in crestere pentru material lemnos

Cine trebuie să depună declarația privind beneficiarul real

Modificarea din vara anului trecut a Legii spălării banilor stabilea că persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

Totodată, erau exceptate regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat, precum și persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali. Dar această din urmă excepție a fost anulată ulterior printr-o nouă OUG.

Ca urmare, la sfârșitul lunii aprilie 2021, prin Legea nr. 101/2021 s-a reintrodus obligația persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul comerțului de a depune o declarație privind beneficiarii reali în termen de cel mult 15 zile stabilit a începe să curgă de la depunerea situațiilor financiare anuale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus