Oferte locuri de munca top

Decizii de expropriere partiala pentru deblocarea procedurilor

O serie de măsuri vor fi luate pentru eliminarea constrângerilor ce afectează procedurile de expropriere.

Aceste constrângeri au făcut imposibilă consemnarea tuturor sumelor aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, afectate de realizarea unor lucrări de utilitate publică și pentru care a fost aprobată hotărârea guvernului privind declanșarea procedurii de expropriere.

Imposibilitatea, în acest caz, este generată de alocările bugetate anuale insuficiente pentru acoperirea tuturor sumelor aferente despăgubirilor.

Astfel, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, pentru deblocarea procedurii de expropriere și pentru a se evita eventuale întârzieri în implementarea obiectivelor de investiții, se urmărește legiferarea instituției ”deciziei de expropriere parțială”, ca situație excepțională.

Aceasta va putea fi aplicată doar pentru cazurile în care efectuarea deschiderilor de credit bugetar și consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziția proprietarilor de imobile, anterior notificării proprietarilor, s-a făcut parțial, în funcție de alocările bugetare anuale aferente lucrării de utilitate publică și de prioritate ce decurge din contractele încheiate pentru realizarea lucrării de utilitate publică.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare expropriatorul va avea obligația emiterii deciziei de expropriere parțiale pentru lucrarea de utilitate publică, exclusiv pentru imobilele proprietate privată pentru a căror justă despăgubire au fost consemnate sumele individuale.

Termenul de 5 zile curge după cele 30 de zile lucrătoare de la data notificării intenției de expropriere a imobilelor.

Amintim faptul că în acel termen proprietarii imobilelor cuprinse în lista imobilelor ce urmează a fi expropriate au obligația prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus