Oferte locuri de munca top

De saptamana viitoare, noi termene pentru eliberarea actelor cadastrale

Începând de săptămâna viitoare vor intra în vigoare noile termene de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților subordonate. Aceasta conform unui ordin al directorului general ANCPI, publicat în Monitorul Oficial.

O excepție de la aceaste termene poate fi făcută de către directorul oficiului teritorial care poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă (găsiți documentul atașat la finalul articolului). Exceptarea poate fi realizată prin consultarea prealabilă a președintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.

Totodată, a fost stabilit ca în cazul în care printr-o singură cerere sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate.

Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului „Prima casă”, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.

Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.

Despre cereri

Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar.

Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif.

Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată.

În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile metodologiei de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.

Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.

Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen.

 

Descărcați aici LISTA privind termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către ANCPI

 

 

 

 

Citiți și:

Cladire cu 29 niveluri etaje, in pregatire

Viitor mare centru logistic pentru o marca de masini de lux

Documentatia de atribuire modificata, pentru un contract de peste 30 mil euro

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus