Solplanet x AeroFix

De la “Prima Casă” la “A Doua Casă”

IMG_9346Beneficiarii Prima Casă vor avea posibilitatea să achiziționeze o nouă locuință, cu suprafață utilă mai mare sau cu o valoare mai mare decât locuința achiziționată/construită inițial prin program.

Aceasta potrivit Ordinului nr.1119/2015, emis de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial în data de 28 septembrie 2015.

Condiţia esenţială ce trebuie îndeplinită este ca locuința achiziționată sau construită inițial să fie înstrăinată prin vânzare – cumpărare cel mai târziu până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a noii locuințe. De asemenea, creditul acordat inițial în cadrul Programului trebuie să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a noii locuințe.

Plafoanele anuale de garantare vor fi gestionate în sistem revolving, astfel încât se va asigura continuitatea programului. Sumele eliberate ca urmare a rambursării creditelor acordate în cadrul Programului la scadență sau anticipat, precum și ca urmare a lichidării creditelor acordate inițial pentru a achiziționa/construi o nouă locuință în cadrul Programului, vor reîntregi plafonul total al garanțiilor. Aceste sume vor fi utilizate de către finanțatori pentru acordarea de noi garanții.

Noul ordin al Ministerului Finanţelor prevede şi majorarea perioadei de executare a garanțiilor și implicit a perioadei în care beneficiarii vor putea plăti ratele restante. Plata garanției acordata în cadrul programului, se va efectua în maximum 90 de zile de la formularea cererii de plată și nu în maximum 90 de zile de restanță.

Totodată, ordinul detaliază modalitatea în care finanţatorii pot renunța la cererile de plată, precum şi posibilitatea repunerii beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractelor de credit și de garantare, după ce plata garanției a fost efectuată. Retragerea cererii de plată se poate efectua până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finațelor Publice, beneficiarul putând recurge o singură dată la această facilitate.

Mai mult, a fost reglementată situația de preluare/cedare a locuinței și a finanțării garantate, respectiv situația în care soția sau soțul preia sau cedează dreptul de proprietate dobândit prin achiziţionarea/construirea unei locuinţe în cadrul programului, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separației de bunuri, prin convenție matrimonială.

Ordinul a intrat în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2015.

Sus