Oferte locuri de munca top

De la Cartierul Văcărești, la Parcul Natural Văcărești

Lacul_VacarestiProiectul de HG privind declarararea zonei naturale Lacul Văcărești ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată este supus dezbaterii publice de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Puțini știu că pe locul unde astăzi se vrea amplasarea Parcului au existat odinioară locuințe. Terenurile au fost însă naționalizate în 1948 și cartierul a dispărut în 1988.

Pe locul actualului Lac Văcărești a fost proiectat inițial un lac de acumulare denumit „Acumulare Lac Văcărești”. Proiectul de utilitate publică nu a putut fi finalizat, din cauza unor erori tehnice, și a fost abandonat, iar zona a devenit loc pentru depozitarea în mod ilegal a gunoiului și locuință pentru cei fără adăpost.

Instituirea regimului de arie naturală protejată a lacului Văcărești exclude posibilitatea construirii în zona în care în ultimii 22 de ani s-a format un ecosistem acvatic cu întinderi de mlaștini, ochiuri de apă, stufăriș, crânguri de sălcii, cuiburi de plopi, perdelele de trestie și stuf, toate acestea constituind habitatul în special al păsărilor de baltă, care au ajuns să cuibărească și să se înmulțească aici, dar și a multor specii de reptile, insecte și broaște și chiar mamifere.

Conform legislației referitoare la arii protejate, care va fi aplicabilă și Parcului Natural Văcărești, amplasarea de construcţii, investiţii în afara zonelor de dezvoltare durabilă din ariile naturale protejate, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate, a celor destinate prevenirii unor calamităţi naturale şi a celor realizate în scopul asigurării securităţii naţionale, Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei. Cu aceeași pedeapsă se sancționează desfăşurarea de activităţi în perimetrele ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa avizelor administratorilor şi, respectiv, custozilor ariilor naturale protejate respective.

Referitor la Proiectul de HG privind declararea zonei naturale Lacul Văcărești ca parc natural pot trimite opinii, propuneri și sugestii toți cei interesați până în data de 30 octombrie 2015.

Un comentariu;

  1. Cornel Samoila said:

    Rog precizare. Este vorba de suprafata care se afla in interiorul digului circular care imprejmuieste aceasta „delta” ? sau si de terenul exterior digului. Deoarece pentru terenul de pe Cal Vacaresti aflat intre dig si strada sunt date certificate de proprietate, se platesc impozite pe teren, etc.
    Poate fi o decizie abuziva pentru aceste terenuri cu atat mi mult cu cat Mall-ul Sun Plaza cat si blocurile de la intersectia Caii vacaresti cu Spailui Unirii sunt contruite iar pentru terenurile dintre cele doau constructii mentionate se paltesc impozite de catre proprietary fara insa a li se da autorizatii de cosntructie.

    Cu stima,

    C Samoila

Sus