Oferte locuri de munca top

De la 1 ianuarie – atestarea verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici din sectorul gazelor naturale

Noua versiune a regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Excepție fac dispozițiile din cadrul anexei ce fac referire la atestarea verificatorilor de proiecte și experților tehnici tip VGg, VGh, EGg și EGh, care intră în vigoare la data intrării în vigoare a normelor tehnice aplicabile.

Condiții de acordare a certificatelor de atestare
În vederea atestării, solicitanții depun o cerere tip însoțită de:
* actul de identitate;

* curriculum vitae, întocmit conform modelului european — Europass
* memoriul de activitate din care să reiasă activitățile de proiectare și/sau de execuție/exploatare, după caz, pentru tipul de atestat solicitat
* adeverințe eliberate de reprezentantul legal al angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea, din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate
* certificatul de absolvire a unui curs de specialitate pentru tipul de atestat solicitat;
* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de atestat solicitat.
Documentele se trimit:
* prin încărcare pe pagina de internet a ANRE;
* e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;
* pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
* prin încărcare în platforma PCUe.

Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru atestarea ca expert tehnic sunt:
* absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate, în următoarele specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, alte specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale;
* vechimea în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGD și EGD sau PGT și EGT, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 9 ani

* vechimea în muncă în sectorul gazelor naturale, în activități de proiectare și execuție/ exploatare, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani;

Nu se ia în considerare vechimea în muncă pentru activitatea de:
– proiectare, execuție și/sau exploatare în sectorul gazelor naturale, pentru celelalte tipuri de atestate în afara celui solicitat;
– proiectare, avizare, execuție și/sau exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune la care funcționează;
* deținerea calității de verificator de proiecte pentru tipul de atestat solicitat.

 

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus