Solplanet x AeroFix

De facilitatile fiscale pot beneficia si firmele in insolventa sau dizolvare

Vor fi considerate restante inclusiv obligațiile bugetare datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020, inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor. Această clarificare va fi introdusă în Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform unui proiect de Ordin.

Noua prevedere este propusă în contextul în care Ordonanța de urgență Guvernului nr. 69/2020, prin care au fost reglementate măsuri de acordare a unor facilități fiscale, nu include restricții cu privire la anumite categorii de contribuabili, context în care măsurile de anulare a accesoriilor se aplică pentru toate categoriile de debitori.

Astfel, Ordonanța de Urgență prevede anularea accesoriilor pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

Prin urmare, de facilitățile fiscale pot beneficia și debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, fără a se detalia cu privire la stadiul în care se află debitorii în cauză în procedura insolvenței.

Noua prevedere va clarifica definiția obligațiilor bugetare restante în sensul că, în scopul accesării facilităților prevăzute de OUG nr. 69/2020, sunt considerate restante și obligațiile bugetare datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020.

Potrivit OUG, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale;

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus