Oferte locuri de munca top

Daca vreti atestat de expert pentru siguranta digurilor de aparare trebuie sa stiti

Au intrat în vigoare mai multe modificări legate de atestarea experților care evaluează  starea de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.

Acestea se referă, printre altele, la solicitarea atestărilor, ședințele online și contestațiile depuse de candidați.

Modificările regulamentului au intrat deja în vigoare.

Astfel, ședințele de analiză ale Comisiei de atestare, precum interviul în vederea obținerii atestatului de expert pentru evaluarea siguranței digurilor, vor putea fi desfășurate și în sistem online, în cazul unor situații speciale bine fundamentate.

Programarea ședințelor de atestare online, precum și stabilirea ordinii de zi a ședințelor se vor face de secretariatul tehnic al Comisiei de atestare cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării ședinței. La fel se va proceda pentru programarea interviului online, precum și stabilirea ordinii de zi, a planului de interviu și a bibliografiei.

Atestarea ca expert care evaluează starea de siguranță în exploatare digurilor de apărare împotriva inundațiilor va putea fi solicitată de absolvenții învățământului superior tehnic de specialitate din domeniul construcțiilor hidrotehnice sau îmbunătățirilor funciare care dețin atestat de expert tehnic sau de verificator de proiecte, în unul dintre domeniile de exigență, după cum urmează:
* A7 — rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;
* A9 — rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare;
* B5 — siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;
* B7 — siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare.

După afișarea rezultatelor obținute la etapa de analiză a dosarelor de activitate și calificare profesională ale solicitanților sau, după caz, a interviului, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 5 zile de la data afișării rezultatului analizei dosarelor. Contestațiile vor fi analizate și soluționate, în termen de 30 de zile, de către o comisie de analiză și soluționare a contestațiilor privind atestarea experților evaluatori ai siguranței digurilor.

Deciziile comisiei de contestații vor fi comunicate contestatarilor în termen de 10 zile de la data soluționării acestora și sunt definitive și obligatorii pentru aceștia.

Modificările fac parte din Regulamentul de atestare a experților care evaluează starea de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH — 073.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus