Solplanet x AeroFix

Cum vor putea fi cumparati anii de vechime in munca

A fost legiferată, cu unele amendamente, Ordonanța de Urgență prin care anii de muncă vor putea fi cumpărați pentru încadrarea în limită de vârstă la pensie. Președintele Iohannis a semnat ieri decretul pentru promulgarea legii, urmând ca aceasta să fie publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, până la data de 1 septembrie 2023, vor putea fi încheiate contracte de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.

Vor putea cumpăra vechime contribuabilii sistemului public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară sau în alte state.

Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2023.

În situaţia în care la data de 31 august 2023 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

La momentul încheierii contractului de asigurare socială, solicitantul va completa o declarație din care să reiasă că acesta:

* nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

* nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii;

* la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracțiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru o lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

La determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute în vedere veniturile asigurate, cumulate.

Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau a mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

 

 

Sus