Oferte locuri de munca top

Cum vor parlamentarii sa schimbe creditarea bancara

O serie întreagă de modificări legislative ce vizează creditarea bancară au fost propuse de un grup format din 41 de parlamentari PSD, trei senatori independenți și un senator ALDE.

Modificările propuse vizează protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive și față de executările silite. De asemenea, sunt propuse măsuri pentru protecția consumatorilor contra riscului valutar, dar și contra cesiunilor speculative de creanțe.

Protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive

Senatorii propun ca noua lege să fie aplicată raporturilor juridice dintre consumatori și creditorii financiari, stabilind regulile de protecție a consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, în scopul prezervării echilibrului contractual și al asigurării integrității pieței financiar-bancare interne.

Astfel, dobânda anuală efectivă la creditele imobiliare nu va putea depăși cu mai mult de două puncte procentuale de refinanțare practicată de BNR pe piața financiar -bancară internă.

În cazul în care creditorul financiar este o instituție financiară nebancară, dobânda anuală efectivă la creditele imobiliare nu poate depăși dublul dobânzii de refinanțare practicată de BNR pe piața financiar-bancară internă.

Dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum nu poate depăși cu mai mult de 15 puncte procentuale dobânda de refinanțare practicată de BNR, mai propun senatorii.

Protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive

Printr-o altă propunere, senatorii au înaintat o lege care să limiteze caracterul executoriu în sine al contractelor și actelor juridice utilizate de comercianți pentru declanșarea și derularea executării silite, în scopul protejării consumatorilor împotriva unor demersuri abuzive și intempestive ale creditorilor. Obiectivul legii este protecția locuinței familiei debitorului.

Va deveni astfel abuzivă executarea silită demarată sau care se derulează cu rea-credință, în scopuri care contravin legilor interesând ordinea publică și bunele moravuri sau în interesul de a determina consumatorul să își asume sau să efectueze plăți ruinătoarea în favoarea creditorului, vădit disproporționate față de cuantumul inițial al creanței.

Protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit

O nouă lege este propusă să fie aplicată pentru raporturile juridice dintre consumatori și creditorii financiari, stabilind regulile de protecție a consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit, în scopul prezervării echilibrului contractual și al asigurării integrității pieței financiar-bancare interne.

Conform proiectului, în cazul imposibilității consumatorilor de a suporta volumul ridicat de plăți aferent creditorului în valută, antrenat de clauzele care trec riscul valutar, expres sau implicit, asupra consumatorului, sunt interzise denunțarea unilaterală și/sau executarea silită a contractului de către creditorului financiar pe o perioadă de 90 de zile calendaristice, calculate de la data notificării imposibilității executării, efectuată de debitor în orice formă scrisă.

În vederea echilibării și menținerii utilității sociale a contractului, creditorii financiari vor fi obligați să efectueze, la cererea consumatorilor, conversia monedei de plată a contractului în lei sau în altă monedă în care consumatorii își obțin majoritatea veniturilor.

Conversia se va face la cursul de schimb din data încheierii sau a perfectării contractului, plus o variație maximă de 20% față de acest curs inițial.

Protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de creanțe

Senatorii au în vedere printr-o altă propunere legislativă protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de creanțe. Aceasta prin instituirea unei proceduri de liberare de datorie prin plata de către debitor a prețului real achitat de cesionar cedentului, precum și o limitare a valorii nominale a creanței cedate cu titlu speculativ la nivelul prețului real achitat de cesionar cedentului, în scopul prezervării echilibrului contractual și al asigurării integrității pieței financiar-bancare interne.

Legea va fi aplicată raporturilor juridice dintre consumatori, creditorii financiari și colectorii de creanțe.

Conform propunerii, cesiunea speculativă de creanță reprezintă orice transfer al unei creanțe sau al unui portofoliu de creanțe de la un creditor financiar la un terț, inclusiv un colector de creanțe, transfer care nu are echivalent într-un fapt economic real sau care nu se efectuează din rațiuni de mobilizarea a creanțelor comerciale, de re-finanțare a creditorului financiar sau pentru constituirea de granații financiare.

 

Descărcați aici Propunerile legislative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Se pregateste realizarea unui nou stadion

Un nou proiect logistic va fi dezvoltat pe 12 ha, langa Bucuresti

Cat costa manopera pentru fundatii speciale

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus