Oferte locuri de munca top

Cum vor fi suportate de stat corectiile financiare si reducerile procentuale

A intrat în vigoare modalitatea prin care autoritățile contractante vor putea cere ca statul să suporte corecțiile financiare și reducerile procentuale din cadrul contractelor de achiziție publică. Aceasta este valabilă pentru contractele cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, beneficiarul va transmite Autorității de management a Programului operațional regional (AM POR), prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice.

Beneficiarul va transmite solicitarea pentru toate contractele de achiziție publică din cadrul unui proiect.

Solicitările vor fi verificate și certificate de autoritatea de management.

Constructii ingineresti de peste 36 mil euro au trecut de etapa depunerii de oferte

Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, aprobată de conducerea Autorității de management a Programului operațional regional, va fi transmisă de către Serviciul constatare nereguli și antifraudă la Direcția management financiar, care va realiza următoarele activități:

* Serviciul recuperare creanțe întocmește Nota de transfer al sumelor reprezentând creanța datorată aferentă FEDR din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022 în contul de recuperare debite aferent Programului operațional regional, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR;

* înregistrează în Registrul debitorilor și în SMIS, pe baza notei de transfer, recuperarea creanței datorate, data recuperării fiind considerată data efectuării transferului;

* Serviciul plăți și contabilitate efectuează transferul pe baza notei de transfer;

* transmite nota de transfer și Serviciului nereguli și monitorizare audit.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus