Oferte locuri de munca top

Cum vor fi realizate mai rapid proiectele de infrastructura, finantate din fonduri europene

Mai multe măsuri au fost propuse în regim de urgență pentru accelerarea realizării proiectelor de infrastructură, finanțate din fonduri externe nerambursabile (fisier atasat la finalul stirii).

Oficialii au constatat că procesul este unul greoi, format din două etape principale și anume: elaborarea documentațiilor tehnico-economice, încheierea contractelor de achiziție publică precum și implementarea efectivă a proiectelor, proces care în medie durează aproximativ 3-4 ani.

Una dintre cauzele care au generat întârzieri în implementarea proiectelor este dată de greutatea cu care sunt emise avizele și autorizațiile de către Administrația Națională „Apele Române.”

Ca umare, vor fi efectuate modificări normative pentru a urgenta autorizarea și execuția lucrărilor, nefiind necesare încheierea de protocoale și de aprobări specifice încheiate cu Administrația Națională „Apele Române”.

Documentatie neschimbata pentru lucrari ingineresti de peste 26 mil euro

De asemenea, pentru proiectele de infrastructură de interes public nu va mai fi nevoie de autorizația de desființare, autorizația de construire urmând să dea dreptul la desființare.

Această modificare este motivată de următoarele considerente:

* pentru fiecare aviz, avizatorii stabilesc termene de valabilitate diferite (de la un an la 2 ani)

* pentru obținerea unui nou aviz este necesară prezentarea întregii documentații, chiar dacă între timp nu au existat nici un fel de modificări ale investițiilor

* obținerea unui nou aviz este taxată exact ca și obținerea avizului inițial.

În acest mod, autorizațiile de construire ar fi emise într-un timp mai scurt, fără a mai fi necesară reobținerea tuturor avizelor care au fost deja obținute la faza de SF.

O fabrica va fi extinsa cu peste 23 mii mp scd

Spre exemplu, pentru un SF aprobat în 2020, dar pentru care contractul de lucrări (de execuție) se va semna în 2023, este necesară reobținerea tuturor avizelor prevăzute în certificatul de urbanism emis la faza de SF.

Trecerile din proprietatea statului în proprietatea beneficiarilor

Vor fi introduse derogări de la prevederile legale, în contextul în care trecerea imobilelor din proprietatea statului in proprietatea beneficiarilor este un proces legislativ greoi, de durată (până la 12 luni), acesta realizându-se prin Hotărâre de Guvern conform Codului Administrativ.

Așadar, va fi stabilit cadrul legal pentru diminuarea timpului necesar procedurilor prin care imobilele proprietate a statului trec în proprietatea publică a autorităților locale beneficiare de proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile.

Pe de altă parte, se va reglementa posibilitatea ca beneficiarii sau autorităţile publice locale să execute lucrări în regie proprie în cadrul proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile.

Unitate de productie elemente prefabricate din beton a unui mare constructor

Aceasta prin utilizarea de forță de muncă, echipamente și utilaje deținute sub orice formă de către beneficiar, prin utilizarea de materiale, forță de muncă, echipamente și utilaje achiziționate, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piață, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepția și punerea în funcțiune a unui proiect de infrastructură interes public.

Cheltuielile legate de lucrările în regie proprie pentru finalizarea unui contract de lucrări sunt eligibile până la valoarea maximă aprobată pentru această destinație în cadrul contractului de finanțare. Orice depășire a valorii maxime este neeligibilă.

De asemenea, va fi introdusă o prevedere care reglementează posibilitatea ca beneficiarii să constituie comisii tehnico-economice, cu rol în elaborarea, urmărirea, verificarea și recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructura finanțate prin fonduri externe nerambursabile.

 

Descărcați aici

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus