Oferte locuri de munca top

Cum vor fi realizate lucrarile de interventii la cladirile rezidentiale

A fost elaborat un ghid pentru realizarea lucrările de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice (document atașat).

Prevederile ghidului se adresează tuturor factorilor implicați în procesul de asigurare a calității în construcții: proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici, executanți, responsabili tehnici cu execuția, diriginți de șantier, auditori energetici pentru clădiri, proprietari, autorități administrației publice centrale și locale și organelor de control, potrivit obligațiilor și răspunderilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Acest ghid parte din Componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național Național de Redresare și Reziliență.

Reglementarea tehnică a fost elaborată de Universitatea Tehnică de Construcții București.

Bloc cu 18 niveluri, autorizat

Ghidul structurează informațiile relevante despre cadrul legislativ și normativ aplicabil, cu conținut specific pentru fiecare categorie de utilizatori, diferențiat pe tipuri de funcțiuni.

Sunt incluse informații și prevederi pentru armonizarea diferitelor tipuri de lucrări necesare în proiectele de intervenție privind îmbunătățirea fondului construit, printr-o abordare integrată a cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor existente prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Ghidul cuprinde informații de interes pentru eficientizarea perioadei de implementare și a rezultatelor obținute, în acord cu Strategia națională de renovare pe termen lung, Strategia UE Renovation Wave și cu Strategia națională de reducere a riscului seismic, în vederea facilitării procesului de implementare a investițiilor.

De asemenea, este detaliată aplicarea integrată a măsurilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea riscului seismic.

De asemenea, au fost luate în considerare și cerințele fundamentale privind securitatea la incendiu, igiena și sănătatea mediului interior, siguranța utilizatorilor și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, cu integrarea esteticii și calității arhitecturale a mediului construit.

Ghidul include și informații privind obligațiile factorilor implicați în procesul de asigurare a calității în construcții și explică beneficiile unei abordări integrate a intervențiilor asupra clădirilor existente.

În aplicarea ghidului, utilizatorii vor avea în vedere respectarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) în procesul de elaborare a proiectelor și la monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției.

În același timp, sunt prevăzute un set de principii și metode de conformare a lucrărilor de intervenții asupra clădirilor existente, la cerințele tehnice specifice calității în construcții, din perspectiva creșterii performanței energetice a acestora și a siguranței la acțiuni seismice, precum și pentru îmbunătățirea celorlalte cerințe relevante de calitate, aplicabile.

Blocuri cu aproape 160 apartamente, langa Bucuresti, in curs de autorizare

Sunt descrise cerințe comune și pachete de cerințe specifice tuturor categoriilor de factori implicați, ținând seama și de funcțiunea clădirilor.

Sunt explicate foile de parcurs care trebuie urmate în procesul de decizie și în planificarea intervențiilor și asigurarea sinergiei acestora cu cerințele fundamentale aplicabile.

Nu fac obiectul acestui ghid clădirile din Patrimoniul cultural național al României clasate monument istoric și înscrise pe Lista Monumentelor Istorice.

Termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a noilor prevederi este 30 decembrie 2022.

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus
Translate »