Oferte locuri de munca top

Cum vor fi realizate lucrarile cadastrale pentru terenurile de la periferii

Urmează să fie stabilită procedura de lucru pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor traversate de limita unității administrativ-teritoriale. În acest sens va fi completat Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, potrivit unui proiect de ordin ANCPI lansat în consultare publică.

Conform documentului, terenurile traversate de limita unităţii administrativ – teritoriale vor fi înscrise în cartea funciară pe baza situației juridice a imobilului, în localitatea prevăzută în înscrisurile ce atestă dreptul de proprietate.

Noua prevedere a fost necesară întrucât tot mai multe terenuri aflate în situația de a fi situate la limitele dintre UAT-uri fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică.

Propunerea de modificare:

După art. 27 alin. (3) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară se propune introducerea alineatelor (3¹) și (3²), cu următorul conținut:

”(3¹) În cazul în care un imobil este traversat de limita unităţii administrativ – teritoriale, înscrierea acestuia în cartea funciară se realizează în concordanţă cu situaţia juridică a imobilului, în unitatea administrativ – teritorială prevăzută în înscrisurile ce atestă dreptul de proprietate. 

(3²) În situaţia prevăzută la alin. (3¹) înscrierea imobilelor în cartea funciară se realizează cu menţiunea „Imobil traversat de limita unităţilor administrativ – teritoriale ………. şi ………..”. Această menţiune se radiază din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul – şef, cu ocazia modificării, actualizării ori rectificării limitei unităţii administrativ – teritoriale conform dispoziţiilor art. 11 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus