Oferte locuri de munca top

Cum vor fi protejati cei ce semnaleaza incalcari ale legii

Cei ce raportează încălcări ale prevederilor legislative în cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat (firme, fundații, asociații, partide, etc) vor fi protejați printr-o lege adoptată de Parlament.

Este vorba de încălcări care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă. Legea a primit în Camera Deputaților 191 voturi pentru, 3 contra și 60 de abțineri și a fost trimisă către promulgare. Este a doua oară când este trimisă spre promulgare, întrucât prima data președintele Klaus Iohannis a solicitat reexaminarea acesteia.

Astfel, ”avertizorul în interes public” care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informaţii privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații.

Aceasta cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile noii legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară.

Cui i se aplică legea avertizorilor

Legea se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

În categoria acestora intră, cel puțin, următoarele persoane:

* lucrătorii;

* persoanele care desfășoară o activitate independentă;

* acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;

* orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

O conexiune rutiera va costa cu aproape 19 mil euro

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat și autoritățile competente vor fi obligate să păstreze evidența raportărilor în registru.

Divulgarea publică

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

* a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut de lege;

* are motive întemeiate să considere că:

– încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau

– în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare, sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

Mai multe oferte pentru un contract rutier de peste 19 mil euro

Măsuri de protecție

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

* să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

* să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

* să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus