Oferte locuri de munca top

Cum vor fi platiti constructorii care au castigat dispute cu statul

Vor fi stabilite modalitățile de prioritizare a plăților către antreprenorii care au câștigat disputele contractuale contra statului în cadrul proiectelor de infrastructură. Deciziile vor fi luate pentru a evita blocajele în procesul de implementare a proiectelor și pentru continuarea acestora.

Noile prevederi au fost propuse printr-un proiect de Ordin, ce se află în prezent în consultare publică.

Astfel, urmează să fie aprobate criteriile de prioritizare a plății disputelor, ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor emise de comisiile de adjudecare a disputelor aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport.

În cazul în care nivelul sumelor solicitate pentru plata disputelor depășește nivelul bugetului anual alocat proiectelor de infrastructură de transport de interes național, plățile se vor efectua în funcție de următoarele criterii:

* Lucrările aflate în execuție – pondere 25%

* Lucrările să fie neîntrerupte pe parcursul execuției proiectului – pondere 25%

* Proiectele să fie finanțate din fonduri europene nerambursabile – pondere 25%

* În ordinea vechimii deciziei comisiei de adjudecare a disputelor, vechimea deciziei comisiei de adjudecare a disputelor se stabilește de la data comunicării acesteia către beneficiar – pondere 25%.

Beneficiarii proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport vor elabora o Notă justificativă ce trebuie să cuprindă:

* Menționarea îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la art. VII alin. (1) și (2) din  OUG nr. 7/2016 ;

* Se prezintă elementele pe baza cărora se fundamentează necesitatea punerii în aplicare a deciziilor emise de comisiile de adjudecare a disputelor;

* Beneficiarii care pun în aplicare deciziile comisiilor de adjudecare a disputelor asigură finanțarea acestor cheltuieli din bugetul proiectelor de la titlul de cheltuieli unde este prevăzută alocarea de resurse pentru proiectul respectiv, cu încadrarea în indicatorii tehnico- economici aprobați conform legii, precum și în creditele bugetare anuale aprobate proiectului în anul respectiv.

* Se anexează, în copie, următoarele documente:

– Declarația pe proprie răspundere a Beneficiarului de asumare a necesității, oportunității și legalității plății sumelor aferente deciziilor Comisiilor de adjudecare a disputelor;

– Hotărârea Consiliului de Administrație a Beneficiarului prin care se aprobă oportunitatea și necesitatea plății sumelor aferente deciziei comisiei de adjudecare a disputelor in conformitate cu art. VII din OUG 7/2016 și dacă prin această măsură proiectele vor fi accelerate și există rentabilitate din punct de vedere economic;

– Scrisoarea de garanție bancară constituită în favoarea Beneficiarului, verificată de acesta;

– Actul adițional la contractele în vigoare semnat de executanții de lucrări şi/sau prestatorii de servicii prin care se acceptă, renunţarea la plata accesoriilor aferente disputelor, precum şi la plata accesoriilor care fac parte din disputele contractuale astfel cum acestea au fost stabilite prin comisiile de adjudecare a disputelor;

– Fișa de buget a proiectului respectiv din care să reiasă faptul că sunt asigurate sumele aferente plății din titlurile 55, 56 și 58, precum și  cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi conform legii în creditele bugetare anuale aprobate proiectului în anul respectiv;

– Decizia Comisiei de adjudecare a disputelor aferent proiectului la care se face referire.

Conform proiectului, Nota justificativă trebuie să fie însușită prin semnătura directorului general și  a persoanelor responsabile din punct de vedere tehnic, economic și juridic din cadrul Beneficiarului cu privire la legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

 

 

 

Sus