Solplanet x AeroFix

Cum vor fi modificate salariile din sectorul bugetar

Urmează să fie demarată o evaluare în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice, potrivit propunerii făcute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor.

Printre principiile care vor fi avute în vedere la elaborarea cadrului normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se numără:

  • reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2300 lei;
  • introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;
  • plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;
  • revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :

– sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă este aceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;

–  analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;

  • acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;
  • implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaționale în acelașii timp, în scopul evitării apariției unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare și al înlăturării posibilității contestării unor prevederi în fața instanțelor de judecată.

În prezent, în sectorul bugetar există o serie de discrepanțe salariale, unele categorii de personal fiind favorizate în raport cu celelalte categorii de personal din sectorul bugetar.

La nivelul administrației publice locale se identifică o serie de dezechilibre salariale între unitățile administrative-teritoriale de nivel similar, în condițiile în care nivelul de salarizare al personalului pentru fiecare în parte se stabilește prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București.

Acest lucru a condus, pe de o parte, la existența unor niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul administrației publice locale, iar pe de altă parte, la răsturnarea ierarhiilor firești pe nivele de complexitate a activității în administrația publică – respectiv administrație publică centrală, administrație publică teritorială și abia pe a treia poziție administrația publică locală.

Aplicarea legii a dus la situația în care unele salarii de bază din administrația publică locală sunt mai mari decât salariile din administrația publică centrală.

Cât privește plafonarea la 30% din suma salariilor de bază, a sporurilor acordate personalului bugetar pe ordonator de credite, în prezent, există sectoare de activitate care sunt exceptate de la acest plafon de sporuri. Situația determină acordarea unui număr mai mare de sporuri pentru aceste categorii bugetare, în detrimentul altor categorii de personal bugetar care nu pot depăși acest plafon.

Deoarece determinarea sporurilor se face în raport cu salariul de bază se creează o situație discriminatorie, unele funcții beneficiind de un cuantum al sporurilor cu mult mai mare decât altele, cu toate că activitatea se desfășoară în aceleași condiții, iar expunerea la condiții periculoase sau vătămătoare este aceeași, indiferent de funcția deținută.

Ministerele corespunzător familiilor ocupaționale de funcții bugetare urmează să transmită în termen de 30 de zile, propuneri și observații de îmbunătățire a legislației privind salarizarea în domeniul de competență, în vederea reașezării politicilor salariale în conformitate cu principiile din Memorandumul prezentat în ședința de Guvern.

Un comentariu;

  1. Doina said:

    In primul rand, suntem o tara de bugetari! O tara in care, timp de 31 de ani, tot ce a insemnat industrie a statului a trecut in maini private sau a fost ruinat cu. premeditare, in timp ce numarul bugetarilor din administratie, ai BOR, etc a crescut simtitor, an de an. Asadar, in primul rand, trebuia redus nr. bugetarilor, iar apoi aplicata noua grila de salarizare, cu specificari clare, punctuale, ale celor care beneficiaza de spor(resp.mediu toxic, subteran si la inaltime). In rest, cui nu-i convinne leafa, sa-si caute job la privat, unde sunt locuri destule!

Sus