Oferte locuri de munca top

Cum vor fi finantati cetatenii ca sa isi instaleze sisteme fotovoltaice

Finanțarea persoanelor fizice pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională se va face după prevederile stabile într-un Ghid de finanțare. Proiectul acestui Ghid (atasat) a intrat în etapa de dezbatere publică și urmează să fie aprobat prin ordin de ministru.

În cadrul acestui program vor putea fi achiziționate și instalate sisteme care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Suma finanțată de Autoritatea de Mediu se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Sunt eligibile în cadrul programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate și depun la instalatorii validați documentele obligatorii prevăzute în ghid.

Este eligibil proiectul care are ca scop producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat de rețeaua națională, folosind sisteme de panouri fotovoltaice în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:

* Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente: a) panouri fotovoltaice; b) invertor; c) materiale conexiuni; d) structura de montaj a sistemului; e) modul de comunicație; f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; g) tablou electric curent continuu/curent alternativ.

*Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, pe o perioadă de 5 ani de la data obținerii, de către beneficiarul final, a certificatului de racordare.

Ghidul de finanțare a fost avizat în ședința Comitetului Director al Administrației Fondului pentru Mediu din 10 august.

 

Descarcati aici Ghidul de finanțare a programului

 

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus