Oferte locuri de munca top

Cum vor fi finantate retelele de gaze prin programul Anghel Saligny

Finanțarea proiectelor de rețele de gaze se va face după norme metodologice, ce urmează să fie aprobate (atasate la finalul stirii).

Nu mai puțin de 7,5 miliarde de lei au fost alocate pentru proiectele de rețele de distribuție a gazelor naturale în cadrul Programului Anghel Saligny.

Prin acest program, guvernanții estimează că vor fi realizate 2.500 km rețele de distribuție a gazelor naturale, precum și 150.000 de branșamente individuale la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Programul permite finanțarea înființării de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale, extinderea acestora, precum și modernizarea, prin transformarea celor existente în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Prin Program vor fi finanțate:

* înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale;

* extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-teritoriale;

* modernizarea sitemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028. Acestea vor fi încheiate în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.

Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu cea a creditelor bugetare.

În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare poate fi prelungită cu maxim 3 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028.

Pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții, beneficiarii deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

 

Descărcați aici Normele metodologice

 

Noi proiecte industriale, cu aproape 3 mii mp, in pregatire

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus