Oferte locuri de munca top

Cum vor fi finantate proiectele de regenerare urbana

Urmează să fie stabilite în regim de urgență mai multe măsuri pentru finanțarea proiectelor de regenerare urbană ce vor fi realizare în perioada de programare 2021-2027 prin Programele Operaționale Regionale (POR).

Bugetul estimat pentru investiții este 500 milioane de euro.

Un nou proiect normativ stabilește cadrul general de finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și etapele premergătoare depunerii de proiecte mature prin integrarea zonelor de regenerare urbană în planurile urbanistice și de amenajare și prin elaborarea documentațiilor necesare.

Beneficiari eligibili

Viitor centru comercial cu peste 5 mii mp scd

Pentru proiectele de regenerare urbană beneficiarii eligibili sunt:

* orașele, municipiile, municipiile reședință de județ, municipiul București și sectoarele acestuia;

* asociațiile de dezvoltare intercomunitară;

* zonele metropolitane;

* parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și/sau dintre acestea și unitățile administrativ-teritoriale învecinate, situate în teritoriul metropolitan;

* parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și alte entități publice deținătoare de imobile în zonele de regenerare urbană.

Pentru implementarea proiectelor de regenerare urbană a zonelor omogene funcționale, beneficiarii vor elabora un Plan integrat de regenerare urbană (PIRU) care va cuprinde întreaga zonă supusă regenerării ca un ansamblu funcțional.

Delimitarea zonelor de regenerare urbană va fi realizată pe limite cadastrale și va include, după caz,  zonele învecinate cu care există legături ecologice, peisagistice, funcționale sau de circulație, pentru a crea conexiunile către acestea.

Zonele pentru care se întocmește Planul integrat de regenerare urbană

Zonele care necesită implementarea unor operațiuni integrate vor fi:

* zone centrale;

* zone istorice;

* zone construite protejate și zonele de protecție a monumentelor;

* zone din ansambluri de locuit;

* zona autogărilor și gărilor feroviare și portuare;

* faleze, maluri și insule ale râurilor, fluviului și lacurilor;

* zonele locuite de comunități defavorizate, inclusiv așezări informale;

* zone de reconversie funcțională: siturile industriale dezafectate, situri cu infrastructuri majore dezafectate, situri militare dezafectate, haldele de steril/zgura închise și depozitele de deșeuri închise,

* zone destructurate cuprinzând parcele construite izolat, realizate în mod necoordonat și fragmentat, respectiv foste terenuri agricole afectate de expansiune urbană necontrolată ce necesită reconfigurări în vederea dezvoltării urbanistice durabile;

* zone de agrement și turism;

* zona piețelelor destinate comerțului cu produse și servicii.

TOPUL CONSTRUCTORILOR

Astfel, beneficiarii trebuie să ia măsurile necesare identificării zonelor de regenerare urbană, inclusiv actualizarea conform legislației a Planului urbanistic general, dacă este cazul, prin introducerea zonelor de regenerare urbană și elaborarea Planului integrat de regenerară urbană.

De asemenea, având în vedere faptul că în perioada de programare 2021-2027 sunt 8 Programe Operaționale Regionale, este necesară stabilirea unui cadru general de finanțare a proiectelor de regenerare urbană, care să stabilescă categoriile de intervenții finanțabile și zonele în care se poate realiza regenerarea.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus